Sjællands Universitetshospital Roskilde, Lungemedicinsk afd.

28-11-2023

Dato for tilsynsbesøget: 14-11-2023