Sundhedsfaglig

Autorisation

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder autorisationer til sundhedspersoner på baggrund af en gennemført uddannelse. En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson og medfører, at du bliver omfattet af autorisationsloven.

Pligter og rettigheder ved autorisation

En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson. En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at du bliver omfattet af autorisationsloven. Der medfølger en række rettigheder og pligter, når du bliver autoriseret sundhedsperson.

Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson

Regler efter Brexit

Brexit har betydning for EU-borgere, som vil søge autorisation i Storbritannien og for brittere og nordirere, som vil søge autorisation i et EU-land.

Læs mere om regler i forbindelse med Brexit

AutorisationsID

Slå op i autorisationsregistret

Find dit autorisationsID og oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation.

Slå en sundhedsperson op i autorisationsregisteret