Tema

Kosmetiske behandlinger

Lip filler, laser og peeling - er der en læge til stede?

Skønhedsbehandlinger såsom filler i læberne, hårfjerning med laser og peeling med meget skrappe syrer tilbydes i små og store klinikker. Behandlinger som disse kaldes under et kosmetisk behandling, og de må kun udføres af læger eller deres medhjælpere, hvis de har en tilladelse. Af hensyn til patienternes sikkerhed er den slags skønhedsbehandlinger nemlig underlagt en stram lovgivning, krav om specialuddannelse og et personale, som er særligt kvalificeret og har tilladelse til at udføre behandlingerne.

Kampagne

Fillers uden filter

Hvis du selv eller en, du kender, ønsker at få foretaget kosmetisk behandling, så gør du dig måske nogle tanker om resultatet og om behandlingen er sikker. Vi har samlet en række råd, som kan hjælpe dig med at få svar på de vigtigste spørgsmål.

Fillers uden filter

Hvordan ved jeg, om klinikken må udføre en kosmetisk behandling?

Hvis du fx skal have fjernet hår med laser, have behandlet rynker eller forstørret læber, så har du brug for at vide, om den behandler, du har valgt, har tilladelse til at udføre den behandling, du ønsker. Det kan du se i autorisationsregisteret.

Her kan du slå den enkelte kosmetiske behandler op, og se hvad han eller hun har tilladelse til. Du kan også slå en klinik op og se, hvem på stedet der må udføre hvad. 

Når behandleren har tilladelse til at udføre behandlingen, ved du, at vi har vurderet, at behandleren  har de rigtige kvalifikationer til at kunne udføre behandlingen sikkert og hjælpe, hvis der skulle opstå komplikationer. 

Tjek din klinik

Hvem må udføre kosmetisk behandling?

Som udgangspunkt er det kun specialuddannede læger, som må udføre kosmetiske behandlinger i Danmark. Dog kan andre læger, tandlæger og sygeplejersker få tilladelse til at udføre visse behandlinger som medhjælp for lægen, hvis de har de rigtige kvalifikationer.

I nogle få tilfælde kan en medhjælper, som ikke er uddannet læge, tandlæge eller sygeplejerske, få tilladelse til at udføre bestemte behandlinger. Fx behandling med ikke-permanente fillers, peeling med milde produkter og nogle typer behandling med laser, fx hårfjerning.

Alle, som arbejder med kosmetisk behandling, skal have de rigtige kvalifikationer og tilladelse til at udføre behandlingerne. De skal også være tilknyttet et bestemt kosmetisk behandlingssted, som er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er strafbart at udføre kosmetisk behandling, hvis man ikke har en tilladelse.

Læs om overtrædelse af reglerne

Utilsigtet hændelse?

Send en beskrivelse af din oplevelse, hvis du oplever, at noget går galt i forbindelse med en behandling.

Rapportér en utilsigtet hændelse

Send en bekymring videre

Kontakt os, hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter eller hvis du er bekymret for patientsikkerheden på et behandlingssted

Indgiv bekymringshenvendelse

Sådan bliver du registreret kosmetisk behandler

Klinikken

1

Klinikken – altså selve lokaliteten – skal registreres som kosmetisk behandlingssted i behandlingsstedsregisteret

Tilladelse

2

Du skal selv have tilladelse til at udføre de konkrete kosmetiske behandlinger - også selvom du allerede er speciallæge.

Medhjælp

3

Hvis du vil have medhjælp til at udføre behandlingerne, skal du også søge om tilladelse til at anvende disse som medhjælp.

Sådan bliver du registreret som kosmetisk behandler

Tilsyn med kosmetisk behandling

Vi fører tilsyn med de kosmetiske behandlingssteder. Vi kigger bl.a. på, om personalet har de nødvendige tilladelser og får tilstrækkelig instruktion fra den ansvarlige læge. Vi udbreder viden og skaber læring, som kan gøre det sikkert at være patient i Danmark.

Sådan foregår et tilsyn på et kosmetisk behandlingssted