Ældrecenter Klitrosen

17-11-2023

Dato for tilsynsbesøget: 17-10-2023