Helbredskrav til kørekort

Som læge har du en vigtig rolle i at vurdere helbredstilstanden hos patienter i forbindelse med ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort og overvejelser om et lægeligt kørselsforbud.

Når du som praktiserende læge eller speciallæge skal vurdere helbredstilstanden hos en patient, kan du benytte vejledningen om helbredskrav til kørekort. Det kan være i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af kørekort eller hvis du af anden årsag har overvejelser om et lægeligt kørselsforbud.

Vejledningen præciserer de krav til omhu og samvittighedsfuldhed, som læger i henhold til autorisationsloven bør udvise ved vurdering af spørgsmål om helbred og bilkørsel.

Vejledningen kan også læses af borgere, der har brug for at vide, hvornår det lægefagligt vurderes, at en borger på grund af sygdom, svækkelse, påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, eller af andre lignende årsager »er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde«, jf. færdselslovens § 54, stk. 2. Heraf fremgår det klart, at motorkøretøj ikke må føres eller forsøges ført af nogen, som er omfattet af ovenstående.

Vejledning om helbredskav til kørekort udgives af Styrelsen for Patientsikkerhed, og er et arbejdsredskab for læger. Den er en lægefaglig omformulering af de lægefaglige dele af det juridiske dokument "Bekendtgørelse om kørekort". Vejledningen opdateres med få års mellemrum.

Lægeligt kørselsforbud

Såfremt der er udstedt et lægeligt kørselsforbud, og du er i tvivl om - eller har viden om - at patienten ikke overholder kørselsforbuddet, skal du som læge indberette dette skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). STPS videregiver oplysningen til Færdselsstyrelsen som evt. beder politiet inddrage førerretten.

Hvis du som læge er i tvivl om der bør udstedes kørselsforbud, bør du:

 1. Læse om den pågældende tilstand i Vejledning om helbredskrav til kørekort
 2. Hvis du fortsat er i tvivl, kan du foreslå din patient, at der indledes en kørekortsag med henblik på at afklare om patienten er føreregnet. Du opstarter en kørekortsag ved at udfærdige en motorattest, som patienten efterfølgende indleverer på Borgerservice. I attestens konklusion, punkt 3 kan du anbefale, at patienten indstilles til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis du vurderer, at det er relevant for afklaring af problemstillingen.
  Hent kørekortattest (motorattest)
  Hent diabetesattest
 3. Som læge har du også mulighed for at drøfte problemstillingen med en læge i Tilsyn og Rådgivning. Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00 – 15.00
  Tilsyn og Rådgivning ØST: 72 22 74 50
  Tilsyn og Rådgivning VEST: 72 22 79 79