Afregning mellem lande

Udgifter til behandling af borgere, der er sygesikret i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien afregnes med deres sygesikring i udlandet.

Udgiften i Danmark afregnes på vilkår som for gruppe-1 sikrede borgere, der bor i Danmark. Medarbejdere i regionen eller kommunen indberetter udgifterne i Indberetningsportalen. Du skal som kommunal eller regional medarbejder være oprettet i systemet for at kunne indberette.

Sådan afregnes udgifter, som Danmark har til gode i udlandet

Borgere, der er offentligt sygesikret i andre EU-/EØS-lande, Schweiz eller Storbritannien har ret til behandling på lige fod med gruppe 1-sikrede, når de opholder sig midlertidigt i Danmark eller bor her i landet, men er registreret med sygesikring i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Dokumentation for ret til ydelser er enten et udenlandsk og gyldigt EU-sygesikringskort, britisk sygesikringskort eller erstatningsattest for kortet – eller at de er blevet registreret her i landet af Udbetaling Danmark med sygesikring, enten med en S1 blanket eller elektronisk SED S072.

Regningen for behandlingen indberettes af behandlingsstedet i Indberetningsportalen og afregnes derefter via Styrelsen for Patientsikkerhed med det land, hvor borgeren er sygesikret. 

Sygehus-og lægeydelser

 • Behandlingsstedet sender dokumentation for behandlingen af en patient, der er sygesikret i et andet EU/-EØS-land eller Schweiz til regionen eller kommunen.
 • Regionen eller kommunen indberetter regningen i Indberetningsportalen inden for 12 måneder fra udgangen af det halvår, hvor ydelsen blev givet. Se BEK. nr. 564 af 29/04-2015
 • Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Vi opkræver beløbet fra det pågældende lands forbindelsesorgan. Se artikel 67 i EU-forordning 987/2009
 • Medlemslandet kan gøre indsigelser mod kravet inden for gældende tidsfrister.
 • Medlemslandet refunderer det godkendte beløb til os inden for de gældende tidsfrister.
 • Inden for en måned udbetaler vi beløbet til den pågældende region eller kommune. 

Pleje- og sundhedsydelser

Grænsearbejdere, pensionister og andre, der har bopæl i Danmark, men er sygesikret til udgift for et andet EU-/EØS-Land eller Schweiz, afregnes via kommunen eller regionen på følgende måde:

Udbetaling Danmark opdaterer en oversigt over personer, der har bopæl i Danmark, men sygesikret til udgift for et andet EU-/EØS-land eller Schweiz.

Udbetaling Danmark sender to gange årligt listen til regioner og kommuner.

Regionen eller kommunen indberetter regningen i Indberetningsportalen inden for 12 måneder fra udgangen af det halvår, hvor ydelsen blev givet. Se BEK. nr. 564 af 29/04-2015

Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi opkræver beløbet fra det pågældende lands forbindelsesorgan inden for de gældende tidsfrister. Se artikel 67 i EU-forordning 987/2009

Medlemslandet kan gøre indsigelser mod kravet inden for gældende tidsfrister.

Inden for gældende tidsfrister refunderer medlemslandet godkendte beløb til os.

Herefter udbetaler vi beløbet til den pågældende region eller kommune inden for en måned.

Danmark afregner ikke med 

 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Island
 • Portugal
 • Irland
 • Storbritannien

Hvis regionen eller kommunen har behandlet en patient fra et af de såkaldte afkaldslande, er det en udgift, som afholdes af regionen eller kommunen. 

Det skyldes, at Danmark har indgået en aftale med hver af disse lande om at undlade at afregne udgifter til behandling, der givet under midlertidigt ophold i Danmark eller ved bopæl her i landet.