Oversigt over patientvejledere

Du kan få rådgivning og vejledning om dine rettigheder og muligheder for bl.a. at rapportere en utilsigtet hændelse. Det gør du ved at henvende dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Patientvejlederen kan også hjælpe dig, hvis du vil klage eller søge aktinsigt eller erstatning.

Kontakt din regions patientvejleder

Hver region har et patientkontor, dog har Region Hovedstaden flere patientkontorer på forskellige adresser i regionen.

Øvrige kontaktoplysninger