Udsættelse af begravelse

Her finder du information vedrørende udsættelse af begravelse eller ligbrænding

Udsættelse af jordfæstelse og ligbrænding

Jordfæstelse eller ligbrænding skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). Bestyrelsen for kirkegården eller krematoriet kan dog med tilslutning fra Styrelsen for Patientsikkerhed tillade forlængelse af fristen, når forholdene taler herfor.

Det er kirkegårdsbestyrelserne eller krematoriebestyrelserne, der meddeler dispensation fra den gældende frist, og under normale omstændigheder er det bedemanden, som på vegne af de pårørende søger om tilladelsen. Dispensation kan også gives som en stående dispensation. Det er dog en forudsætning, at den afdøde person opbevares i et lokale med en rumtemperatur på ikke over 4 grader C indtil kort tid forud for begravelsen eller ligbrændingen.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at de lokale kirkegårds- eller krematoriebestyrelser kan forlænge fristen for jordfæstelse og ligbrænding fra 8 til 14 dage uden forelæggelse for Tilsyn og Rådgivning, når de anførte forudsætninger er til stede.

Ønskes udsættelse af begravelse eller ligbrænding udover 14 dage skal anmodningen altid forelægges for Tilsyn og Rådgivning.

Kontakt Tilsyn og Rådgivning