Sundhedsfaglig

Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder, som har autoriserede sundhedspersoner tilknyttet. Tilsynet har til formål at bidrage til et trygt sundhedsvæsen i Danmark.

Sådan fører vi tilsyn

I Danmark har vi et på mange måder godt og velfungerende sundhedsvæsen med mere end 300.000 autoriserede sundhedspersoner og 17.000 behandlingssteder. Hver eneste dag bliver der ydet tusindvis af behandlinger til patienter i vores sundhedsvæsen. I Styrelsen for Patientsikkerhed fører vi tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder, hvor der er tilknyttet autoriserede sundhedspersoner.

Tilsyn med behandlingssteder

Vi foretager stikprøvebaserede tilsyn på udvalgte behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Det gør vi ud fra en risikobaseret tilgang. Hvilke områder, der udvælges til det stikprøvebaserede tilsyn, varierer fra år til år efter en vurdering af, hvor risikoen for problemer med patientsikkerheden er størst.

På behandlingsstederne udfører vi også reaktive tilsyn, hvis der er konkret bekymring om problemer med patientsikkerheden. Det sker på baggrund af fx bekymringshenvendelser fra personale eller pårørende eller omtaler i medierne.

Læs om tilsyn med behandlingssteder

Tilsyn med sundhedspersoner

Vi kan indlede en tilsynssag, hvis vi får konkret bekymring om, at en autoriseret sundhedsperson er til fare for patienternes sikkerhed. Det kan fx være, at en sundhedsperson gentagende gange har handlet fagligt uansvarligt eller udskrevet påfaldende store mængder afhængighedsskabende medicin, der kan udgøre en fare for patienterne.

En tilsynssag kan i sidste ende munde ud i, at vi udsteder en sanktion til sundhedspersonen. Det er en meget lille del af de autoriserede sundhedspersoner, der får en tilsynssag – og endnu færre, der ender med at modtage en sanktion. Ud af de mere end 300.000 autoriserede sundhedspersoner får ca. 150-215 årligt en sanktion.

Læs om tilsyn med sundhedspersoner

Erfaringer med tilsyn

Vi samler resultater og observationer fra tilsyn i erfaringsopsamlinger. Her kan man kan læse om erfaringerne fra tilsyn med forskellige typer af behandlingssteder.

Læs mere om erfaringsopsamlinger

Bekymringshenvendelser

Du kan kontakte os, hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter, hvis du er bekymret for patientsikkerheden på et behandlingssted, eller hvis du er bekymret for kvaliteten af den fornødne hjælp, pleje og omsorg til de ældre.

Indgiv bekymringshenvendelse

Se filmen

Hvem holder egentlig øje med sundhedsvæsenet i Danmark?

Det gør vi i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vores vision er et trygt sundhedsvæsen. Det skal være trygt at være patient, og det skal være trygt at være sundhedsperson.

Hvordan vi gør det, kan du på lidt over et minut blive meget klogere på ved at se vores video.

Læs mere om risikovurderinger