Registrer plejeenhed

Som led i ældretilsynet skal alle kommunale og private plejeenheder, der tilbyder personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere efter servicelovens § 83-87, registreres i behandlingsstedsregisteret. Registreringspligten omfatter ikke plejeenheder, hvor hjælpen i væsentlig omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.

Gebyr

Registrering af plejeenheder, som kun leverer plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, er ikke omfattet af et gebyr.

Derimod skal plejeenheder, hvor der også foregår sundhedsfaglig behandling og som dermed registreringspligtige i henhold til sundhedsloven § 213 c, betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Gebyret dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen og gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som behandlingsstedet er indplaceret under.

Læs hvilke behandlingssteder der skal registreres 

Se de aktuelle gebyrer