Indgiv bekymringshenvendelse

Henvend dig til os, hvis du er bekymret for forholdene på et behandlingssted, en plejeenhed eller om en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter.

Du kan indgive en bekymringshenvendelse på vegne af dig selv eller en anden, hvis du er bekymret for patientsikkerheden. Hvis du ønsker at klage over en behandling eller vil søge erstatning kan du komme videre via boksene i bunden af siden.

Indgiv en bekymringshenvendelse:

 • hvis du oplever et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden.
 • hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter på grund af et misbrug, sygdom eller faglige problemer.
 • hvis du oplever, at der er forhold ved den pleje eller omsorg, der ydes i hjemmeplejen eller på plejehjemmet, som du ikke er tryg ved.

Når vi får en bekymringshenvendelse, undersøger vi, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, går vi videre med sagen og iværksætter de nødvendige tiltag.

Drejer din henvendelse sig om bekymring for den pleje eller omsorg, der ydes på et plejehjem eller i hjemmeplejen, anbefaler vi altid, at du i første omgang taler med den relevante ledelse eller kommunen.

Sådan indgiver du en bekymringshenvendelse

Du kan henvende dig med din bekymring på flere måder. Du kan enten benytte den elektroniske blanket nedenfor eller kontakte Tilsyn og Rådgivning telefonisk eller skriftligt via e-mail eller brev. Bemærk: Hvis indberetningen indeholder personfølsomme oplysninger, fx helbredsoplysninger eller cpr-numre, skal du indberette via sikker post

En indberetning skal indeholde

Den skriftlige indberetning bør være så detaljeret som muligt og kan fx indeholde følgende oplysninger, hvis det drejer sig om en sundhedsperson:

 • Sundhedspersonens navn, titel (læge, tandlæge, sygeplejerske og lign.), arbejdssted og eventuel privatadresse, hvis det er muligt.
 • Dine egne kontaktoplysninger og din relation til vedkommende (f.eks. kollega, ven, patient).
 • En beskrivelse af problemet.
 • Hvor og hvornår hændelsen fandt sted, og hvem der var til stede, hvis der er tale om en specifik hændelse.
 • En beskrivelse af situationen, hvor sundhedspersonens adfærd og fremtræden har været mistænkelig, hvis der tale om en mistanke om misbrug.
 • Et referat fra ledelsens samtaler med sundhedspersonen, udtalelser fra kolleger mm., hvis du er arbejdsgiver.

Er der tale om et behandlingssted eller en plejeenhed, er følgende oplysninger vigtige, så vi har bedst mulighed for at handle i sagen:

 • Behandlingsstedets/plejeenhedens navn og adresse.
 • Dine egne kontaktoplysninger og relation til stedet.
 • En beskrivelse af problemet og hvornår det er foregået.
 • Evt. dokumentation.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, inden du sender en bekymringshenvendelse.

Jo mere viden, vi får om din bekymring, jo bedre kan vi handle i sagen. Derfor opfordrer vi til, at du ikke er anonym. Hvis du ringer til os med en bekymring og ønsker at være anonym, opfordrer vi til, at du ikke angiver dit navn.

Du skal være opmærksom på, at de, som sagen drejer sig om, kan få oplysninger om sagen, hvis de beder styrelsen om det. Det betyder, at de vil få oplysninger om, hvem der har indgivet en bekymring, og du kan derfor ikke være anonym, hvis du har givet oplysninger om, hvem du er.

Vi behandler alle de bekymringshenvendelser, vi modtager, men på grund af lovgivningen kan vi ikke orientere dig om det videre forløb i sagen. Du vil derfor som udgangspunkt ikke få flere oplysninger om, hvordan sagen håndteres.

Hvis din bekymring vedrører forhold, der ligger uden for vores arbejdsområde, sender vi din bekymring videre til den rette myndighed.

Dine muligheder

Indgiv bekymring via e-blanket

Du kan indgive en bekymring via den elektroniske blanket, hvis du er bekymret for forholdene på et behandlingssted, en plejeenhed eller for en sundhedsperson.

Udfyld blanketten

Indgiv bekymring telefonisk eller skriftligt

Du kan indgive en bekymring telefonisk eller skriftligt via e-mail eller brev til Tilsyn og Rådgivning.

Tilsyn og Rådgivning ØST for Storebælt

Tilsyn og Rådgivning VEST for Storebælt

Klage

Du kan klage over en sundhedsfaglig behandling hos Styrelsen for Patientklager.

Gå til Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Søg erstatning

Hvis du får en skade efter sundhedsfaglig behandling, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Gå til Patienterstatningens hjemmeside

Se filmen

Handlemuligheder

Hvis du er utilfreds med en behandling i sundhedsvæsenet eller ældreplejen, har du flere handlemuligheder.