Kørekort og lægeattester

Kørekort og lægeattester

Din læge skal udfylde en lægeattest ved første kørekort, ved fornyelse af stort kørekort, og hvis du har en tidsbegrænsning på kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold. Hvis du skal ansøge om kørekort skal du kontakte borgerservice i din kommune.

Skal du søge om eller have fornyet dit kørekort?

Hvis du skal ansøge om eller forny dit kørekort skal du henvende dig hos borgerservice i din kommune. Gå til Borger.dk

Lægeattester

Der er forskellige krav til helbredet afhængig af hvilket køretøj, du søger kørekort til. Hvis din læge har anmærkninger til din lægeattest, vil Styrelsen for Patientsikkerhed i de fleste sager yde sundhedsfaglig rådgivning til Færdselsstyrelsen, som så træffer den endelige afgørelse.

Kørekortattest

Den godkendte lægeattest til kørekort hedder officielt "Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort", men kaldes også "Kørekortattesten" eller "Motorattesten".

Hvis der er sygdomme eller handicap, skal lægen beskrive disse nærmere. Hvis lægen afkrydser med et "Ja", skal disse beskrives i supplerende oplysninger, og lægen skal udfylde samtlige rubrikker i konklusionen på attestens bagside.

Hvis der svares "Nej" i alle felter, er det ikke nødvendigt at udfylde konklusionens punkt 2a. Lægeattest til kørekort skal sædvanligvis udfyldes af ansøgerens egen læge. Hvis en anden læge udfylder attesten skal dette begrundes på attesten.

Hent kørekortattest (pdf) 

Diabetesattest

Hvis du har diabetes skal du i nogle tilfælde også udfylde en særlig attest, der hedder "Lægeerklæring om diabetes i forbindelse med helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort", også kaldet "Diabetesattesten". Denne skal udfyldes og medsendes ved ansøgning om kørekort i Gruppe 2, hvis du bliver behandlet med medicin, som kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Ved ansøgning om Gruppe 1-kørekort skal diabetesattesten udfyldes og sendes med, hvis du behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi, og diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer.

Hent diabetesattest (pdf)

Sådan forløber en kørekortsag

Du skal indsende din ansøgningen om nyt kørekort eller fornyelse af kørekortet til Borgerservice i din kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed yder sundhedsfaglig rådgivning til Færdselsstyrelsen i kørekortsager. Det er Færdselsstyrelsen, der træffer afgørelse om udstedelse og fornyelse af kørekort.

  1. Borgerservice modtager din ansøgning om kørekort. Hvis lægen har anmærkninger i attesten, vil sagen blive sendt videre til Færdselsstyrelsen. Er der ingen anmærkninger, udsteder Borgerservice kørekortet.

  2. Færdselsstyrelsen konstaterer, at der er behov for en vurdering af helbredsoplysningerne. Færdselsstyrelsen sender ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed

  3. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer helbredsoplysningerne og sender en anbefaling til Færdselsstyrelsen.

  4. Færdselsstyrelsen vurderer, om der er brug for yderligere oplysninger fra ansøger, og om der skal være partshøring i sagen. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af sagens oplysninger og orienterer ansøger og Borgerservice om afgørelsen.

  5. Borgerservice udsteder kørekortet og sender det til ansøger.

Sikkerhedssele

Der kan i særlige tilfælde gives fritagelse for brug af sikkerhedssele.

Sikkerhedssele og fritagelse