Lokale indsatser for patientsikkerhed

Det danske sundhedsvæsen arbejder hele tiden med at forbedre patientsikkerheden. Her på siden har vi udvalgt beskrivelser af vellykkede lokale indsatser, der har bidraget til at forbedre patientsikkerheden i regioner og kommuner. Beskrivelserne er udvalgt, fordi de i særlig grad kan bidrage til inspiration og læring på tværs af sundhedsvæsenet.

Store og små indsatser, der forbedrer patientsikkerheden, fortjener at blive delt til inspiration og læring. Derfor har vi samlet en række beskrivelser af indsatser, som har haft en effekt for den lokale patientsikkerhed i kommuner og regioner. Vi kalder det 'Lokale indsatser for patientsikkerhed'.

Indsatserne er udvalgt, fordi de handler om vigtige problemområder og peger på mulige løsninger, og fordi de i særlig grad egner sig til inspiration: Mange af projekterne vil helt eller delvist kunne gennemføres andre steder i sundhedsvæsenet.

Alle projekter, deres faglige indhold og praktiske udførsel er udviklet og/eller gennemført lokalt. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke været en del af projekterne, men har sammen med repræsentanter fra Fagligt Forum for Patientsikkerhed stået for at udvælge dem, der har potentiale til inspiration og vidensdeling. Udvælgelsen er alene sket på baggrund af tilsendte projektbeskrivelser.

Projekter til inspiration og læring

Under hvert emne kan du klikke dig ind på en projektbeskrivelse og lære af andres erfaringer inden for konkrete områder.

Under projektbeskrivelserne kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du vil vide mere, og i mange af beskrivelserne vil du også finde links til fx projekternes hjemmesider med materialer, rapporter og andet relevant indhold.

Tidligere patientsikkerhedsrapporter

Patientsikkerhedsrapporten er blevet til "Lokale indsatser for patientsikkerhed"

Siden 2016 har vi hvert år udgivet en samlet Patientsikkerhedsrapport med bidrag fra kommuner, regioner og private leverandører, der beskriver lokale projekter og initiativer til at forbedre patientsikkerheden. Vi udgiver ikke længere en samlet patientsikkerhedsrapport. I stedet samler vi projekter og initiativer fra sundhedsvæsenet på denne side under navnet Lokale indsatser for patientsikkerhed.

Du kan stadig læse de tidligere års patientsikkerhedsrapporter. Ligesom Lokale indsatser for patientsikkerhed indeholder rapporterne lokale patientsikkerhedsinitiativer, som landets kommuner og regioner har meldt ind. Rapporterne opsummerer således tendenser og initiativer på patientsikkerhedsområdet fra hele sundhedsvæsenet, og eksemplerne kan bruges som et fagligt opslagsværk for de mange sundhedsprofessionelle, der arbejder med udvikling, kvalitet og patientsikkerhed rundt omkring i Danmark.

OBS-meddelelser

Abonner på OBS-meddelelser

Felter med (*) skal udfyldes