Udstedelse af ligpas

Ligpas udstedes af enhederne for Tilsyn og Rådgivning i Styrelsen for Patientsikkerhed. I de tilfælde, hvor et lig skal transporteres til et andet land, kræves et ligpas.

Vejledning

Når enhederne for Tilsyn og Rådgivning udsteder ligpas skal følgende dokumenter i listen herunder foreligge.

Alle spørgsmål i forbindelse hermed rettes til Tilsyn og Rådgivningeenheden i den region, der skal udstede ligpasset.

Find kontaktoplysninger

Dokumenter, der skal foreligge

Lægen, der har udfyldt dødsattesten, skal printe hele dødsattesten og herpå anføre:

  • om afdøde led af smittefarlig sygdom
  • læseligt navn og stempel, dato og underskrift.

Oplysningerne på dødsattestens side 2 er fortrolige. For at lægen overholder sin tavshedspligt overfor afdøde og ikke udleverer personfølsomme oplysninger til tredjepart, skal dødsattesten udleveres i en lukket/forseglet kuvert til bedemanden. Denne lukkede kuvert skal afleveres uåbnet til den modtagende tilsyn- og rådgivningsenhed i styrelsen. 

Hvis der undtagelsesvist ikke er udfærdiget en elektronisk dødsattest, skal lægen tage kopi af side 2 af den håndskrevne papirdødsattest og herpå anføre

  • om afdøde led af en smittefarlig sygdom,
  • at kopien er i overensstemmelse med originalen,
  • læseligt navn og stempel, dato og underskrift.

Kopien udleveres i en lukket/forseglet kuvert til bedemanden.

Udskrift af begravelsesmyndighedens afgørelse på 'Anmodning om Begravelse og Ligbrænding' som attestation for at dødsfaldet er blevet anmeldt til begravelsesmyndigheden.

Begravelsesmyndigheden er det kirkesogn hvor afdøde afgik ved døden eller hvor afdøde blev født. Du kan læse mere om 'Anmodning om begravelse og ligbrænding' på Kirkeministeriets hjemmeside.

Blanket med anmodning om transport af lig til udlandet, herunder oplysninger om kistens beskaffenhed skal afleveres underskrevet. Blanketten kan downloades nedenfor under Attester og anmodninger.

Lodning af zinkkister varetages af bedemænd. Det firma der har foretaget lodning skal udfylde loddeattest. Loddeattesten indleveres sammen med ansøgningen.

Særligt vedrørende Finland, Island, Norge og Sverige: Zinkkiste er ikke nødvendig, med mindre den, der står for transporten, kræver det. Kisten skal dog være tæt og solid.

Balsamering af lig af afdøde varetages af bedemænd. For at få en afdød person balsameret skal man derfor kontakte en bedemand. Når liget er balsameret udfylder den der har foretaget balsameringen en balsameringsattest. Attestblanketten kan downloades nedenfor under Attester og anmodninger.

Særligt vedrørende Finland, Island, Norge og Sverige: Balsamering ved flytransport er ikke nødvendig – med mindre den der står for transporten kræver det.

Ligpas kræves ikke ved transport af aske til eller fra udlandet.

Ligpas kræves ikke ved transport af lig inden for Danmarks Riges grænser. Færøerne er at anse for en del af Danmarks Rige i relation til Bekendtgørelsen om behandling af lig, nr. 152 af 1983, herunder transport af lig, hvorfor der ikke kræves ligpas.

Ligpas kræves heller ikke ved transport til og fra Bornholm via Sverige.

Ligpas kræves dog til Grønland.

Legalisering

Legalisering af lægeattester, ligpas mv. er siden den 1. januar 2007 blevet varetaget alene af Udenrigsministeriet.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside under legalisering