Påbud til behandlingssteder

Oversigten viser aktuelle påbud givet til behandlingssteder. Når et påbud ikke længere findes i oversigten, er det blevet ophævet.

Et påbud pålægger behandlingsstedet at opfylde visse patientsikkerhedsmæssige krav eller at indstille virksomheden helt eller delvist. Det er en juridisk sanktion. Vi ophæver først et påbud, når vi vurderer det forsvarligt. Når et påbud ikke længere findes i oversigten, er det blevet ophævet.

Søger du information om et påbud for ældretilsynet? Se istedet oversigt over påbud for ældretilsynet

Påbud til behandlingssteder