Borger

EU-sygesikring

Det blå EU-sygesikringskort kan give dig adgang til offentlig behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du kan bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Storbritannien.

Om EU-sygesikringskortet

Det blå EU-sygesikringskort kan give dig adgang til nødvendig offentlig behandling på lige fod med andre borgere i et EU-land, EØS-land, Schweiz og Storbritannien. Kortet dækker dog ikke behandling på private hospitaler eller anden privat behandling. Kortet dækker heller ikke hjemtransport. Der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, og derfor dækker det blå kort også forskelligt, alt efter hvor du opholder dig.

Inden du rejser, er det samtidig en god idé at sikre dig, at dit blå sygesikringskort er gyldigt under hele dit ophold. Under opholdet bør du sørge for altid at have kortet med dig, så du kan vise det i tilfælde af behandling. Du kan komme til at betale en hel del selv, hvis du ikke viser det blå sygesikringskort.

Sådan dækker det blå kort under ferien

Refusion

Har du lagt ud for behandling på din ferie?

Du kan måske få dine penge tilbage, hvis du har betalt for behandling på din ferie i et andet EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien. Du kan også søge refusion, selvom du havde glemt det blå kort.

Læs mere om, hvordan du søger refusion

Bopæl i udland

Hvordan er du dækket, hvis du bor i udlandet?

Hvis du flytter til udlandet, skal du være særligt opmærksom på, hvordan du er sygesikret. Om du kan beholde din ret til sygesikring i Danmark afhænger helt af, hvilket land du flytter til, og hvordan din situation er.

Læs mere om bopæl og lange ophold i udlandet

Brexit

EU's aftaler med Storbritannien

Som følge af Brexit, har EU og Storbritannien indgået to aftaler, som har betydning for sygesikring og adgang til sundhedsydelser for de EU-borgere og briter, der rejser, bor eller arbejder i EU eller Storbritannien. Aftalerne er Udtrædelsesaftalen samt Handels- og samarbejdsaftalen.

Læs mere om din ret til sundhedsydelser og sygesikring efter de to aftaler

Afregning mellem lande

Refusion for kommuner og regioner

Borgere, der er offentligt sygesikret i andre EU-/EØS-lande, Schweiz eller Storbritannien har ret til behandling på lige fod med gruppe 1-sikrede, når de bor eller opholder sig midlertidigt i Danmark. Udgifter hertil skal herefter afregnes med borgerens sygesikring i hjemlandet. 

Se, hvordan regioner og kommuner afregner med de andre EU-lande