Hygiejnecertifikater til skibe

Hygiejnecertifikater udstedes og certificeres af vores enheder for Tilsyn og Rådgivning. Hygiejnecertifikaterne udstedes på baggrund af en skadedyrsinspektion ombord på skibet, der foretages af et registreret skadedyrsinspektionsfirma.

Hygiejnecertifikater udstedes og certificeres af Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning. Hygiejnecertifikaterne udstedes på baggrund af en skadedyrsinspektion ombord på skibet, der foretages af et registreret skadedyrsinspektionsfirma.

Skabelon for skadedyrsinspektionsrapport

Certifikattyper

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder enten Fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol eller Certifikat for hygiejnekontrol afhængigt af, om der er blevet fundet tegn på folkesundhedsmæssige risici, herunder hvis kilder til alvorlig infektion opdages ombord.

Anmodning om hygiejnecertifikat

Gyldighed og gebyr

Hygiejnecertifikaterne er gyldige i højst 6 måneder fra udstedelse. Herudover er der efter nærmere regler mulighed for at opnå en midlertidig forlængelse af et gyldigt hygiejnecertifikat på 1 måned.

For udstedelse af hygiejnecertifikaterne opkræves et gebyr på kr. 597 (2022 niveau) i henhold til §15 og §16 i Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet. Hertil skal lægges det gebyr, som inspektionsfirmaerne opkræver.

Anmodning om forlængelse af hygiejnecertifikat

Hygiejnecertifikater vs. rottecertifikater

Hygiejnecertifikater til skibe blev indført den 15. juni 2007 jf. det reviderede internationale sundhedsregulativ (International Health Regulations, IHR 2005) og erstattede dermed de tidligere Rottecertifikater, som i sin tid blev udstedt af SKAT.

Relevante links

Tro- og Love-erklæring til registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer