Behandlingssted

Som led i det sundhedsfaglige tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i Behandlingsstedsregistret.

Hvilke behandlingssteder skal registreres?

Bliv klogere på, hvilke behandlingssteder (virksomheder), der skal registreres, og hvilken betydning organiseringen af behandlingsstedet har for registreringen.

Læs mere om hvilke behandlingssteder, der skal registreres

FAQ om registrering af behandlingssted

Er du i tvivl om, hvilken kategori du skal registrere behandlingsstedet i?

Læs mere om de forskellige behandlingsstedskategorier

Er behandlingsstedet omfattet af undtagelser, omsætningsgrænser eller af regler om halvt gebyr

Læs mere om reglerne for omsætningsgrænser og undtagne behandlingssteder

Hvis behandlingsstedet er undtaget registrering, skal du foretage en underretning.

Læs mere om underretningspligten og hvordan du foretager en underretning

Gebyr

Alle behandlingssteder skal betale et årligt gebyr, der dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som behandlingsstedet er indplaceret under.

Se aktuelle gebyrsatser