Du har ret til aktindsigt i din patientjournal

Du har ret til at få udleveret en kopi af din patientjournal. Du kan søge aktindsigt i din journal, hvis du er fyldt 15 år. Du kan også give andre fuldmagt til at søge adgang til din journal for dig.

Patienter har ret til aktindsigt i deres egen journal

Fra du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til aktindsigt i din journal. Du har ret til at få udleveret en kopi af journalen, ikke den originale journal. Hvis der er en manuel (papirbaseret) journal om dig, har du også ret til at få række oplysninger fra den på en let forståelig måde.

Din ret til aktindsigt gælder journaler, der føres af sundhedspersoner:

 • på offentlige eller private sygehuse
 • på klinikker
 • i ambulatorier
 • i privat praksis
 • i forbindelse med behandling i private hjem
 • på andre offentlige eller private institutioner, hvor der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages behandling af patienter

Din ret til aktindsigt kan begrænses

Retten til aktindsigt kan i visse tilfælde begrænses for personer over 18 år, men kun hvis:

 • journaloptegnelserne er fra før 1. januar 2010 OG
 • en konkret vurdering viser, at en aktindsigt vil være til større skade for dig selv, eller dit forhold til pårørende, der har bidraget til din journal, end skaden ved ikke at få aktindsigt.

Denne begrænsning kan komme på tale i forbindelse med behandling af psykisk sygdom, hvor aktindsigten kan være belastende for dig som patient og din behandling.

Dette har du ret til at få meddelelse om, hvis der er en manuel (papirbaseret) journal om dig:

 • hvilke oplysninger, der behandles i manuelle patientjournaler
 • formålet med behandlingen af oplysningerne
 • kategorien af modtagere af oplysningerne
 • hvor oplysningerne stammer fra, hvis den information er tilgængelig

Forældre har ret til aktindsigt i egne børns patientjournaler

Hvis du har forældremyndighed over børn under 18 år, har du normalt ret til aktindsigt i børnenes journaler. Adgangen til aktindsigt kan dog begrænses, hvis:

 • der er afgørende hensyn til børnene, som vurderes at være vigtigere end din interesse i at se oplysningerne i deres journal.
 • det er nødvendigt af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning, forfølgning af lovovertrædelser, beskyttelse af vidner eller straffesagers forløb.

dgangen kan også begrænses for optegnelser journalført før den 1. januar 2010, hvis der er afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser, som klart overstiger hensynet til deres interesse i at få oplysningerne.

Sådan søger du aktindsigt

Kontakt behandlingsstedet

Som udgangspunkt skal du henvende dig til sygehuset eller behandlingsstedet og bede om aktindsigt i din journal. Din regions patientvejledere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om aktindsigt. Du kan også logge på sundhed.dk og se din e-journal. Husk at få en kvittering for modtagelsen af din henvendelse, da behandlingsstedet har 7 dages frist til at give dig aktindsigt. Læs mere på Sundhed.dk

Find oversigt over patientvejledere i din region

Aktindsigt, hvis behandlingsstedet er nedlagt

Styrelsen for Patientsikkerhed opbevarer journaler fra nedlagte praksisser i 10 år. Du kan anmode om at få udleveret en journal fra en ophørt sundhedsperson ved at udfylde blanketten nedenfor. Udlevering af journaler kan kun ske efter skriftlig anmodning for at sikre patientens og sundhedspersonens identitet.

Anmodning om journal fra ophørt sundhedsperson i Region Nord eller Midtjylland

Anmodning om journal fra ophørt sundhedsperson i Region Syd

Anmodning om journal fra ophørt sundhedsperson i Region Sjælland eller Hovedstaden