Anmeldelse af smitsomme sygdomme

Det lovpligtige meldesystem

Det lovpligtige meldesystem omfatter en række alvorlige smitsomme sygdomme.

Mange af disse sygdomme anmeldes både til enhederne for Tilsyn og Rådgivning i Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut.

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning kan iværksætte foranstaltninger og Statens Serum Institut kan overvåge sygdomsudbredelsen i hele landet, og på den måde opdage epidemier og udbrud.

Meldepligten påhviler læger og laboratorier.

De sygdomme, der skal anmeldes og hvordan, fremgår af særlig lovgivning, og der skal bruges særlige formularer:

Gonoré og syfilis (formular 1510)

Anmeldelse for gonoré og syfilis (Statens Serum Institut)

HIV-antistof positive personer (formular 4001-6)

Anmeldelse af HIV-antistof positive personer gøres via formular 4001-6. Formularen fremsendes fra laboratoriet sammen med HIV-antistof positivt svar.

MRSA (formular 5001)

Anmeldelse af MRSA via formular 5001. Formularen fremsendes fra laboratoriet.

Sygdomme, der ikke skal anmeldes

De sygdomme, der ikke skal anmeldes, bliver i tilfælde af udbrud i fx børneinstitutioner som hovedregel håndteret af den kommunale sundhedstjeneste.

Se smitsomme sygdomme hos børn

Selv for de sygdomme, som ikke skal anmeldes gælder det, at hvis der bliver observeret en usædvanlig udbredelse, så skal lægen gøre overlægerne i enhederne for Tilsyn og Rådgivning opmærksomme på det. De forskellige instanser undersøger sammen, hvad der foregår, og gennem en fælles indsats bliver udbruddet forsøgt stoppet.