Anmeldelse af smitsomme sygdomme

Det lovpligtige meldesystem

Det lovpligtige meldesystem omfatter en række alvorlige smitsomme sygdomme.

En del af disse sygdomme anmeldes både til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut. Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte smitteforebyggende foranstaltninger. Statens Serum Institut overvåger sygdomsudbredelsen i landet, og kan på den måde opdage epidemier og udbrud.

Meldepligten påhviler læger og laboratorier.

De smitsomme sygdomme, der skal anmeldes til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut står beskrevet i: 

Materialet beskriver regler og procedurer for anmeldelser, men også at alle anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, både liste 1a sygdomme (telefonisk anmeldelsespligtige) og liste 1b sygdomme (skriftlig anmeldelsespligtige) skriftligt skal indberettes uden unødig forsinkelse til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Seruminstitut. Sygdommene indberettes via Statens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) i sektionen ’Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme’.

Endvidere henvises til Sundhedsstyrelsens side ”Sådan foregår anmeldelse af smitsomme sygdomme” 

Sygdomme, der ikke skal anmeldes

De sygdomme, der ikke skal anmeldes, bliver i tilfælde af udbrud i fx børneinstitutioner som hovedregel håndteret af den kommunale sundhedstjeneste.

Se smitsomme sygdomme hos børn

Selv for de sygdomme, som ikke skal anmeldes gælder det, at hvis der bliver observeret en usædvanlig udbredelse, der giver anledning til bekymring, så skal denne bekymring ligeledes anmeldes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette gælder ligeledes ophobning af sygdomme eller tilstande, der er alvorlige og uforklarede.