Borger

Dine rettigheder som patient

Som patient har du ret til selvbestemmelse og integritet. Sundhedsloven beskytter din retssikkerhed, når du bliver behandlet, undersøgt eller plejet i det danske sundhedsvæsen. Dine rettigheder som patient dækker blandt andet informeret samtykke, tavshedspligt, aktindsigt i din journal og retten til at fravælge behandling.

4 grundlæggende patientrettigheder

Samtykke

Du har ret til informeret samtykke

Som patient har du krav på frivilligt at tage imod den behandling, du får tilbudt. Du har også krav på at sundhedspersonen informerer dig om din sygdom og behandling, så du kan vælge den til eller fra på et oplyst grundlag.

Læs om informeret samtykke

Tavshedspligt

Sundhedspersoner har tavshedspligt

Som patient har du krav på fortrolighed fra sundhedspersonerne. Du vælger også selv om dine helbredsoplysninger må gives videre.

Læs om tavshedspligt

Aktindsigt

Du har ret til aktindsigt i din patientjournal

Som patient har du ret til at se en kopi af din journal. Du kan også give fuldmagt til, at en anden person opnår aktindsigt i din journal.

Læs om din ret til aktindsigt

Fravalg

Du kan fravælge behandling i den sidste tid

Du har altid ret til at sige nej til behandling, det gælder også, hvis du uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling.

Læs om fravalg af behandling

Erstatning

Sådan søger du erstatning

Alle patienter er dækket af en offentlig erstatningsordning. Hvis du mener, at du er berettiget til erstatning, skal du anmelde det hos Patienterstatningen. Det er gratis at anmelde en sag.

Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på:

  • et offentligt hospital
  • et privat hospital
  • hos egen læge
  • hos en speciallæge
  • hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Ordningen dækker også skader opstået ved brug af lægemidler.

Patienterstatningens hjemmeside