Miljømedicin og hygiejne

Vi rådgiver regioner og kommuner om de sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold. Det kan fx være i relation til drikkevand, jordforurening, indeklima, luftforurening fra særligt forurenende virksomheder, og andre faktorer, hvor der er spørgsmål om risiko for helbredet.

Miljøet indvirker på sundheden overalt hvor vi befinder os, indendørs og udendørs, i boliger, institutioner, skoler, på arbejdspladser, i transportmidler med videre. Det sker for eksempel gennem luft, jord, vand, fødevarer og ved brug af produkter.

Styrelsen for Patientsikkerheds kontorer for Tilsyn og Rådgivning rådgiver regioner og kommuner om de sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold. Det kan fx være i relation til drikkevand, jordforurening, indeklima, luftforurening fra særligt forurenende virksomheder, og andre faktorer, hvor der er spørgsmål om risiko for helbredet.

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at der gøres en central indsats over for miljøfaktorer, der kan skade sundheden. Det sker blandt andet ved at deltage i arbejdsgrupper på tværs af forskellige ministerier, herunder den tværministerielle koordinerende arbejdsgruppe, som skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats over for miljøfaktorer, der kan påvirke sundheden.

Søg viden om: