Hvis noget er gået galt

Henvend dig til os, hvis du som patient eller pårørende oplever at noget går galt i forbindelse med behandling eller pleje i sundhedsvæsenet. Eller hvis du er bekymret for forholdene på et behandlingssted, en plejeenhed eller om en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter. Få overblik over dine muligheder og se også, hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at klage over en behandling eller vil søge erstatning.

Dine muligheder

Hvis du oplever at noget er gået galt eller hvis du er bekymret for patientsikkerheden har du forskellige muligheder for at gøre os opmærksomme på det:   

Hvis du er bekymret over behandlingssted, plejeenhed eller sundhedsperson

Du kan indgive en bekymringshenvendelse på vegne af dig selv eller en anden, hvis du er bekymret for patientsikkerheden. Kontakt os, hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter eller hvis du er bekymret for patientsikkerheden på et behandlingssted eller plejeenhed.

Sådan indgiver du en bekymringshenvendelse


Hvis du har oplevet en utilsigtet hændelse

Hvis du som patient eller pårørende oplever, at noget går galt i forbindelse med behandling eller pleje i sundhedsvæsenet eller på ældreområdet, kan du sende en beskrivelse af din oplevelse. Vi kalder det at rapportere en utilsigtet hændelse. Det hedder en utilsigtet hændelse, fordi det ikke var meningen, at det skulle ske. Ikke desto mindre kan det have haft konsekvenser for dig – eller have været tæt på, at det havde konsekvenser for dig.

Viden fra utilsigtede hændelser bliver brugt til at lære af det, der gik galt - og på den måde forbedre arbejdsgange og bestemte måder at gøre ting på i sundhedsvæsenet.

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse


Hvis du vil tjekke en sundhedsperson eller klinik

I det offentlige autorisationsregister kan du finde oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation og se deres aktuelle autorisationsstatus. Du kan også finde kosmetiske behandlingssteder og se, hvilke indgreb en sundhedsperson har autorisation til at foretage.

Sådan slår du op i autorisationsregistret

Se aktuelle påbud

Find en tilsynsrapport


Hvis du vil klage over en behandling

Det er hos Styrelsen for Patientklager, at du kan klage over en sundhedsfaglig behandling. På deres hjemmeside kan du læse, hvordan du klager, hvad dine muligheder er og om sagsbehandlingen.

Gå til Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Erstatning

Sådan søger du erstatning

Alle patienter er dækket af en offentlig erstatningsordning. Hvis du mener, at du er berettiget til erstatning, skal du anmelde det hos Patienterstatningen. Det er gratis at anmelde en sag.

Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på:

  • et offentligt hospital
  • et privat hospital
  • hos egen læge
  • hos en speciallæge
  • hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Ordningen dækker også skader opstået ved brug af lægemidler.

Patienterstatningens hjemmeside