Køb af behandling i EU eller EØS

Her kan du læse mere om tilskud til sundhedsydelser i et andet land end EU-/EØS.

Hvis du vælger at købe sundhedsydelser i et andet EU-/EØS-land kan du i visse tilfælde få tilskud fra din region eller din kommune.

 • Du kan få tilskud på samme betingelser som i Danmark, men du kan ikke få tilskud til alle behandlinger.
 • Hvis du skal have sygehusbehandling eller indlægges, skal du i nogle tilfælde have en forhåndsgodkendelse fra din bopælsregion.
 • Du skal også have en henvisning fra en læge til sygehusbehandling.
 • Du skal altid selv lægge ud for behandlingen, men du kan få refunderet den del af dine udgifter, som du ville kunne få tilskud til i Danmark.

Tilskud til køb af sundhedsydelse i et andet EU/EØS-land

Hvis du er offentligt sygesikret i Danmark, kan du få offentligt tilskud fra regionen eller kommunen til sundhedsydelse, som du køber i et andet EU-/EØS-land. Det kan fx være tandlægebehandling, speciallægebehandling eller fysioterapi.

Herunder kan du se, hvilke typer ydelser, du kan søge tilskud.

Køb af behandling hos speciallæger mv.

Som udgangspunkt kan du få tilskud til behandling, som enten er gratis i Danmark, eller som du kan få tilskud til i Danmark. Fx behandling hos praktiserende læge, tandlæge eller kiropraktor. Du kan få tilskud til samme antal behandlinger, som du ville kunne få tilskud til i Danmark. 

Betingelser for tilskud til speciallæge, tandlæge og lignende behandling

Når du vil søge tilskud til behandling i et andet EU-/EØS-land, gælder de samme betingelser som hvis du havde fået behandlingen i Danmark. Du skal dog først selv betale for behandlingen, før du kan søge tilskud fra regionen eller kommunen.

 • Hvis du er sikret i gruppe 1, skal du have en henvisning fra en praktiserende læge til behandling hos en speciallæge. Dog ikke til øre-næse-halslæge, øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor. Bemærk dog, at der gælder særlige regler, hvis behandlingen betragtes som sygehusbehandling i Danmark.
 • Hvis du er sikret i gruppe 2, behøver du ikke nogen henvisning.

En lægehenvisning behøver ikke at være fra en dansk læge, men kan også være givet af en læge i et andet EU-/EØS-land.

Læs mere om sikringsgrupperne på borger.dk

Behandlerens kvalifikationer skal svare til dansk autoriseret behandler

For at få tilskud skal den udenlandske behandler desuden have kvalifikationer, som ville berettige til autorisation i Danmark. 

Henvisning til behandling på en specialklinik i udlandet

I nogle tilfælde betragtes en behandling som sygehusbehandling i Danmark, selvom den skal foregå på en speciallægeklinik i et andet EU-EØS-land. Om behandlingen betragtes som sygehusbehandling afhænger af, om behandlingen ville være sygehusbehandling i Danmark. 

Hvis du fx bliver opereret af en øre-, næse-, halslæge i Danmark, foregår operationen på et sygehus. Men i udlandet foregår operationen måske på en speciallægeklinik. I den situation skal du have en henvisning fra en læge og skal muligvis også have søgt en forhåndsgodkendelse inden behandlingen i udlandet for at være sikker på, at du bagefter kan få tilskud fra regionen.

Køb af sygehusbehandling

Skal du behandles på et sygehus, hvor du selv betaler for behandlingen, kan du få et tilskud, som svarer til, hvad sygehusbehandlingen ville have kostet sygehuset i Danmark. Man vil typisk beregne dette ved hjælp af de såkaldte DAGS- og DRG-takster. Du kan dog ikke få mere i tilskud, end behandlingen har kostet. 

Betingelser for tilskud til planlagt sygehusbehandling i udlandet

Du kan få tilskud til planlagt behandling på et sygehus i et EU-/EØS-land.
Hvis du vil søge tilskud til behandling på et sygehus, skal du:

 • være henvist af en læge
 • have det gule sundhedskort eller det særlige sundhedskort 
 • i mange tilfælde have en forhåndsgodkendelse fra regionen. Vi anbefaler, at du altid spørger din region, om du skal have forhåndsgodkendelse

Forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling

Du skal have en forhåndsgodkendelse hvis: 

 • du skal indlægges og være på sygehuset i mindst en nat eller 
 • behandlingen er omfattet er specialfunktioner, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens specialevejledning

Læs specialevejledningen

Du behøver dog ikke en forhåndsgodkendelse, hvis du i forbindelse med ferierejser til udlandet har brug for fx iltbehandling, dialyse eller særlig astma behandling under din ferie, men du skal aftale behandlingen på forhånd med det udenlandske behandlingssted. 

Der kan gælde andre regler for behandling af eksisterende eller kronisk sygdom på ferien, som kræver fx specialiseret medicinsk udstyr.

Find mere information på siden for specialiseret behandling og medicin

Sådan søger du forhåndsgodkendelse

For at få en forhåndsgodkendelse skal regionen bruge: 

 • kopi af lægens henvisning til behandling på et sygehus
 • din tilladelse til at regionen må indhente yderligere oplysninger om dine helbredsforhold og lignende, som er nødvendige for at kunne vurdere din ansøgning
 • en beskrivelse fra det udenlandske sygehus af den behandling, som du ønsker forhåndsgodkendelse til 
 • dato for din behandling på det udenlandske sygehus
 • pristilbuddet fra det udenlandske sygehus
 • en kopi af dit særlige sundhedskort, hvis du ikke har det gule sundhedskort

Du søger forhåndsgodkendelsen hos din region: 

Søg forhåndsgodkendelse i Region Hovedstaden

Søg forhåndsgodkendelse i Region Sjælland 

Søg forhåndsgodkendelse i Region Syddanmark 

Søg forhåndsgodkendelse i Region Midtjylland

Søg forhåndsgodkendelse i Region Nordjylland 

Sygesikret uden for Danmark

Hvis du ikke er sygesikret i Danmark eller til udgift for Danmark, skal du søge tilskud fra din udenlandske offentlige sygesikring, hvis du køber sundhedsydelser i et andet EU-/EØS-land.

Du kan fx være sygesikret uden for Danmark, hvis du fx arbejder i et andet EU-/EØS-land, eller hvis du modtager udenlandsk pension.

Læs mere om sygesikring, når du er bosat i udlandet