Sådan bliver du registreret som kosmetisk behandler

Kosmetisk behandling er lægeforbeholdt virksomhed. Der kan til nogle få behandlinger benyttes medhjælp. Disse behandlinger fremgår af bekendtgørelse om kosmetisk behandling §§ 10 og 11. Det drejer sig f.eks. om injektion af ikke-permanente fillers og fjernelse af hår.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om det kosmetiske område

Find svar

Præcisering af visse kosmetiske behandlinger

Som kosmetisk behandler skal du have tre registreringer

Hvis en læge ønsker at udføre kosmetisk behandling, skal tre forskellige registreringer være på plads:

 1. Behandlingsstedet skal registreres i Sundhedsvæsenets Organisationsregister, som administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Ved registreringen af behandlingsstedet i Sundhedsvæsenets Organisationsregister får behandlingsstedet tildelt et SOR-ID. Dette SOR-ID skal både anvendes ved registreringen i Behandlingsstedsregisteret og ved registreringen af lægen og eventuelt lægens medhjælp som kosmetisk behandler.

  Læs mere om at blive registreret i Sundhedsvæsenets Organisationsregister

 2. Behandlingsstedet – selve den fysiske lokalitet/adresse  skal registreres som behandlingssted i Behandlingsstedsregisteret. Dette gælder både enkeltmandsvirksomheder og virksomheder, hvor der er tilknyttet flere personer.

  Læs mere om at blive registreret i Behandlingsstedsregisteret

 3. Lægen skal personligt være registreret som kosmetisk behandler, og det skal fremgå af Autorisationsregisteret, hvad lægen har kompetence til at udføre. Hvis lægen desuden benytter medhjælpere til kosmetisk behandling på behandlingsstedet, skal medhjælperne også registreres som kosmetiske behandlere (under lægen), og medhjælpernes kompetencer skal fremgå af Autorisationsregisteret. Lægen og eventuelt lægens medhjælpere skal registreres særskilt til den enkelte kosmetiske behandling på det enkelte behandlingssted.

Særlige situationer ved registrering som kosmetisk behandler

Registrering af kosmetisk behandler som indlejer

Hvis lægen eller i nogle tilfælde lægens medhjælp lejer et lokale hos en anden virksomhed – det kunne f.eks. være på en kosmetolog klinik – skal lægens eller eventuelt medhjælpens virksomhed, være registreret på den fysiske lokalitet/adresse på de tre måder beskrevet ovenfor.

Registreringspligten ved registreringen i Behandlingsstedsregisteret gælder den virksomhed, som tilbyder den kosmetiske behandling. Det vil sige, at hvis kosmetologens virksomhed tilbyder den kosmetiske behandling, så er det kosmetologens virksomhed, der skal være registreret som behandlingssted i Behandlingsstedsregisteret.

Registrering af kosmetisk behandler som udkørende enkeltmandsvirksomhed

Hvis lægen eller i nogle tilfælde lægens medhjælp har en enkeltmandsvirksomhed og udfører udkørende behandling, skal lægens eller eventuelt medhjælpens virksomhed registreres i Sundhedsvæsenets Organisationsregister og Behandlingsstedsregisteret. Hvis der ikke forekommer en fysisk lokalitet/adresse, hvor hovedaktiviteten foregår, skal den fysiske lokalitet/adresse, hvorfra der køres ud registreres som behandlingssted i Behandlingsstedsregisteret - det kan f.eks. være en privat postadresse. Desuden skal alle de fysiske lokaliteter/adresser, hvor der udføres kosmetisk behandling være registreret i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (bemærk at disse fysiske lokaliteter/adresser ikke skal registreres i Behandlingsstedsregisteret, da det kun er lægens eller eventuelt medhjælpens virksomhed, som skal registreres her).

Registrering af lægen og eventuelt lægens medhjælp som kosmetisk behandler skal ske på alle de fysiske lokaliteter/adresser, hvor der udføres kosmetisk behandling, og som er registreret i Sundhedsvæsenets Organisationsregister.

Registrering af kosmetisk behandlingssted med mere end én læge

Et kosmetisk behandlingssted, hvor der er mere end én læge tilknyttet, som udfører patientbehandling, skal registrere en virksomhedsansvarlig læge. Registrering af virksomhedsansvarlig læge skal ske ved registreringen af behandlingsstedet i Behandlingsstedsregisteret.

Læs om forskellen mellem at være behandlingsansvarlig og virksomhedsansvarlig læge

Personlig registrering som kosmetisk behandler

Før lægen og eventuelt lægens medhjælp har tilladelse til at udføre kosmetisk behandling, skal lægen ansøge om registrering som kosmetisk behandler og afvente, at lægen modtager skriftlig meddelelse om, at registreringen er foretaget.

Denne registrering følger lægen personligt og fremgår af Autorisationsregistreret. Benytter lægen medhjælp til kosmetisk behandling, fremgår denne registrering også af Autorisationsregistreret.

Udfyld ansøgning om at blive registreret kosmetisk behandler

Ændringer til lægens, medhjælpens eller behandlingsstedets registrering

Oplysningerne om lægen og eventuelt lægens medhjælp samt behandlingsstedet skal altid være opdaterede, og det skal derfor registreres, hvis lægen eller eventuelt lægens medhjælp ønsker at:

 • ændre oplysningerne om behandlingsstedet
 • tilføje oplysninger om behandlingsstedet
 • tilføje behandlinger til lægen på behandlingsstedet
 • afregistrere lægen på behandlingsstedet
 • tilføje en medhjælp til lægen på behandlingsstedet, herunder til nye behandlinger

Ændringer og tilføjelser i oplysninger, som vedrører behandlingsstedet, skal foretages via selvbetjeningsløsningen i Behandlingsstedsregisteret. Det kunne f.eks. være skift af adresse eller navn på behandlingsstedet.

Ændringer vedrørende lægen og eventuelt lægens medhjælp skal der ansøges om registrering af via ændringsansøgningsskemaet ovenfor.

Afregistrering som kosmetisk behandler, herunder ved lægens benyttelse af medhjælp, skal meddeles til kosmetik@stps.dk

Udfyld ansøgning om en ændring på et allerede registreret kosmetisk behandlingssted

Gebyr

Første gang lægen ansøger om personlig registrering som kosmetisk behandler, skal lægen betale et gebyr på kr. 2.200. Dette er et engangsgebyr, og det er uafhængigt af det gebyr, behandlingsstedet årligt betaler for at være registreret i Behandlingsstedsregisteret.

Hvis lægen efterfølgende ønsker at få foretaget ændringer til din registrering, vil lægen blive opkrævet et gebyr på 440 kr. per registrering af henholdsvis behandling, behandlingssted og medhjælp.

Gebyrerne dækker alle omkostninger ved registreringsordningen.

Register over lægerne og lægernes medhjælp som kosmetiske behandlere

Register over lægerne og lægernes medhjælp som kosmetiske behandlere

Vi offentliggør alle registreringer i Autorisationsregisteret. Her fremgår det,

 • hvilke læger der er registreret til at udføre kosmetisk behandling
 • hvilke typer af kosmetiske behandlinger lægerne er registreret til at måtte udføre
 • om lægerne har registeret en eller flere medhjælp under sig og til hvilke kosmetiske behandlinger
 • hvilke behandlingssteder lægerne og medhjælperne er registreret på

Konklusionerne fra de tilsynsbesøg, som vi foretager, fremgår af den seneste tilsynsrapport fra behandlingsstedet

Læs den seneste tilsynsrapport

Sagsbehandlingstid

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden 8-10 uger.