Vand

Styrelsen for Patientsikkerhed giver sundhedsfaglig rådgivning til myndigheder i spørgsmål om vand. Styrelsen rådgiver bl.a. om sundhedsrisici i sager om drikkevand, legionella i varmt brugsvand, badevand, anvendelse af regnvand til forskellige formål og oversvømmelser med regnvand eller kloakvand.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver sundhedsfaglig rådgivning til myndigheder i spørgsmål om vand. Styrelsen rådgiver bl.a. om sundhedsrisici i sager om drikkevand, legionella i varmt brugsvand, badevand, anvendelse af regnvand til forskellige formål og oversvømmelser med regnvand eller kloakvand.