Sådan søger du, hvis du har taget klinisk basisuddannelse uden for Danmark

Hvis du vil søge om selvstændigt virke på baggrund af et KBU-lignende forløb uden for Danmark, skal du blandt andet dokumentere din ansættelse i udlandet, uddannelsens elementerne og de kompetencer forløbet forventes at give. Dokumentationen skal udstedes og underskrives af den uddannelsesansvarlige overlæge. Vi skal have den originale dokumentationen eller bekræftet kopi.

Sådan søger du selvstændigt virke på baggrund af et KBU-lignende forløb i udlandet

Når du har gennemført et udenlandske KBU-lignende forløb, kan du søge om tilladelse til selvstændigt virke. Du skal samtidig betale gebyr for tilladelsen.

Du skal også indsende dokumentation for, at du har gennemført det KBU-lignende forløb og uddannelseselementerne tilfredsstillende og i henhold til de uddannelsesprogrammer, der er tilknyttet stillingerne. Dokumentationen skal udstedes/underskrives af den uddannelsesansvarlige overlæge. Dokumentationen skal indsendes i original eller bekræftet kopi.

Original dokumentation returneres med rekommanderet brev. Øvrig dokumentation returneres kun, hvis du har bedt om dette og sendes i givet fald med almindelig post.

Hvis du opnår tilladelse til selvstændigt virke som læge på andet grundlag end den kliniske basisuddannelse, har du ikke krav på at gennemføre den kliniske basisuddannelses teoretiske uddannelsesprogram i Danmark.

Hvis du ønsker at gennemføre hele eller dele af det teoretiske uddannelsesprogram knyttet til den kliniske basisuddannelse, kan du kontakte din videreuddannelsesregion for at høre om der alligevel er en mulighed for, at du kan få plads på et eller flere af kurserne.

Krav til dokumentation

Til brug for vores vurdering af dit KBU-lignende forløb uden for Danmark skal du sende os følgende dokumentation:

  • ansættelseskontrakt for de konkrete ansættelser
  • oplysninger om sygehusets navn og adresse
  • grundig beskrivelse af de relevante afdelinger, afdelingernes funktion, patientflow samt antallet af speciallæger og øvrige lægelige stab
  • ansættelsesperiode og ugentlig arbejdstid
  • oplysninger om hvilken form for vejledning og supervision, du har modtaget
  • uddannelsesprogram
  • oplysninger om, hvilke kompetencer, du har opnået
  • dokumentation for at du gennemført forløbet og uddannelseselementerne tilfredsstillende og i henhold til de uddannelsesprogrammer, der er tilknyttet stillingerne
  • Dokumentation for at du har ret til at fungere som læge, og at du ikke har fået frataget din autorisation. Du dokumenterer det med en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen skal udstedes af den relevante sundhedsmyndighed i det land, hvor du senest har arbejdet, typisk i det land, hvor du har gennemført dit KBU-lignende forløb. Den må ikke være mere end 3 måneder gammel, når vi har modtaget al dokumentation fra dig. Vi skal have erklæringen på dansk eller engelsk. Hvis du har gennemført dit KBU-lignende forløb i Norge, Sverige eller Island, indhenter vi selv erklæringen, og så behøver du ikke sende den.

Dokumentationen skal være oversat til dansk eller engelsk af en translatør.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation.

Søg tilladelse til selvstændigt virke

Sådan sender du til os

Original dokumentationen skal sendes med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Bekræftede kopier kan sendes med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Eller pr. e-mail til:

AAES@stps.dk