Tandlæge uddannet uden for Norden, EU og EØS

Du skal igennem en ansøgningsproces i seks trin, hvis du vil søge dansk autorisation som tandlæge, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Først skal vi godkende din uddannelse, du skal bestå en prøve i dansk og en række fagprøver. Endelig skal du gennemføre en evalueringsansættelse, som til slut skal vurderes. Hvis du får en positiv vurdering efter din evalueringsansættelse, kan du herefter opnå varig autorisation i Danmark. Processen kan i nogle tilfælde vare flere år.

Ny politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere autorisationsproces, forventes at medføre ændringer i autorisationsgebyrer for alle ansøgere - samt i autorisationsprocessen for ansøgere fra lande uden for EU/EØS.

Reglerne er endnu ikke ændret. Det vil sige, at det stadig er de nuværende regler, der gælder. Det er de nuværende regler, der fremgår af vores hjemmeside.

Læs om kommende ændringer

Sådan søger du dansk autorisation som tandlæge

Hvis du er: 

  • statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og uddannet i et land uden for de nævnte lande

skal du igennem 3 trin for at opnå dansk autorisation:

  1. Du skal have godkendt din uddannelse
  2. Du skal bestå en sprogprøve
  3. Du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres, og vi guider dig gennem hele processen. som kan vare flere år.

Måske kan du søge efter EU-reglerne

Hvis du opfylder nedenstående betingelser, kan ud i stedet søge dansk autorisation efter EU-reglerne:

  • Du er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har gennemført din uddannelse som tandlæge uden for et af de nævnte lande og
  • Du har fået anerkendt din uddannelse som tandlæge i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har 3 års erhvervserfaring som tandlæge i det land, som har anerkendt din uddannelse.

Søg efter EU-reglerne  


Sagsbehandlingstid

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt trin i autorisationsprocessen. 

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som tandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig tandlæge, hvis du har en autorisation.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Uddannelse som specialtandlæge

Når du har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge, kan du gå i gang med en dansk uddannelse som specialtandlæge. Hvis du allerede har en uddannelse som specialtandlæge fra udlandet, kan du ansøge om en vurdering af den, når du har gennemført din evalueringsansættelse, og du har fået autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger