Anvendelse af fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden skal hjælpe dig med at søge om dansk autorisation, kan du vælge at lade dig repræsentere af en anden person eller virksomhed ved en fuldmagt. Benyt vores skabelon til at udfylde en fuldmagt og sende den ind til os.

Når du giver en fuldmagt til en anden, giver du samtidig vedkommende lov til at varetage dine interesser og handle på dine vegne. Vedkommende bliver således din partsrepræsentant.

Det betyder, at fuldmagtshaveren får ret til bl.a.:

  • at få aktindsigt i din sag
  • at afgive udtalelse til brug for behandling af din sag, og
  • at modtage fortrolige oplysninger om dine forhold, herunder evt. dine private forhold

Fuldmagtshaver bliver vores kontaktperson

Fuldmagtshaver bliver samtidig vores kontaktperson vedrørende spørgsmål i forbindelse med din ansøgning om autorisation.

Det betyder, at hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet til din sag, så skal du gå til fuldmagtshaveren. Det er nemlig fuldmagtshaveren, der har ansvar for at kommunikere med os.

Hvis du har sendt en gyldig fuldmagt til os, vil vi efterfølgende sende alle breve, oplysninger og spørgsmål vedrørende din sag til fuldmagtshaveren. Det er derfor vigtigt, at du løbende er i kontakt med fuldmagtshaveren.

Bemærk, at de første kvitteringer automatisk bliver sendt til den mailadresse, som du har angivet i din ansøgning eller til din e-Boks, hvis du har et cpr-nummer. Det er først, når vi manuelt tager fat i sagen, at vi tjekker om der er fuldmagt, og kommunikationen efterfølgende vil gå via fuldmagtshaveren.

Benyt vores fuldmagts-skabelon 

Hvis du vælger at lade dig repræsentere af en anden person, bedes du udfylde vores standardskabelon og sende den til os.

  • Du kan udfylde fuldmagten elektronisk, men du skal efterfølgende printe og underskrive fuldmagten.
  • Du eller fuldmagtshaver skal sende fuldmagten med din underskrift til os på følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

Du har også mulighed for at indsende fuldmagten udprintet og indscannet på mail til: aaes@stps.dk.

Vigtigt:

  • Det er vigtigt, at det er dig som ansøger, der underskriver fuldmagten. Hverken fuldmagtshaver eller andre må eller kan underskrive på dine vegne.
  • Det er vigtigt, at fuldmagten er korrekt udfyldt og underskrevet – ellers har vi ikke mulighed for at bekræfte, at vi behandler en sag om en navngiven person.

Så længe fuldmagten gælder, vil alle breve fra Styrelsen for Patientsikkerhed blive sendt til den person, du giver fuldmagt til. Når vi træffer afgørelse om, hvorvidt din uddannelse i al væsentlighed svarer til den tilsvarende danske uddannelse (egnet til afprøvning) eller når vi afslutter behandlingen af din sag, så sender vi afgørelsen til fuldmagtshaver med en kopi til dig.

Hent skabelon til fuldmagt

Du kan altid trække din fuldmagt tilbage

Du kan til enhver tid trække din fuldmagt tilbage ved at give besked til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorefter al kommunikation vil foregå direkte med dig.

Fuldmagten ophører automatisk, når vi har vurderet din uddannelse eller når vi har afsluttet behandlingen af din sag.