Kursus i dansk sundhedslovgivning

Kurset

Vi tilbyder dette kursus i dansk sundhedslovgivning, hvis du kommer med en uddannelse fra et land uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, og du er i færd med at søge autorisation som læge i Danmark.

  • foregår over 3 dage
  • foregår på dansk
  • er gratis og der vil være forplejning under kurset. Hvis du har andre udgifter i forbindelse med kursusdagene, skal du selv betale.

Kursets opbygning

Kurset indeholder tre moduler, og det er bygget op med henholdsvis holdundervisning og gruppeopgaver. Hvert modul afsluttes med en skriftlig prøve.

Modul 1: Patientrettigheder

Første modul giver dig et bredt kendskab til grundlæggende patientrettigheder. Kursuslederen vil lægge særligt vægt på de situationer, som kan være svære og problematiske at håndtere for dig, der er uddannet i udlandet. Der lægges især vægt på:

  • informeret samtykke
  • umyndige patienter
  • tavshedspligt.

Modul 2: Sundhedspersoners pligter og rettigheder

Som læge har du visse forpligtelser over for de danske myndigheder. Blandt andet er du underlagt tilsyn, som indbærer, at din autorisation og andre rettigheder kan blive berørt eller indskrænket. Det handler det andet modul om. 

Modul 3: Sundhedsvæsenets opbygning

Tredje modul handler om det danske sundhedsvæsens organisering. Her får du en introduktion til, hvordan vi fører tilsyn med sundhedsvæsnet.

Bedømmelse

Kurset bedømmes samlet som bestået/ikke bestået. Vi får direkte besked fra kursuslederen, når du har bestået kurset. Hvis du på dette tidspunkt også har bestået begge fagprøver, vil du indenfor 1-2 uger modtage en meddelelse fra os i e-boks, hvor vi fortæller dig om det videre forløb. 

Kursusmateriale

Materiale, herunder relevante love, bekendtgørelser o. lign, uddeles ved kursets start. Vi kan anbefale, at du forud for kurset orienterer dig i de to vigtigste regelsæt på området, nemlig Sundhedsloven og Autorisationsloven, som du finder under relaterede links.

Vi anbefaler desuden:

  • Helle Bødker Madsen: Sundhedsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag
  • Kent Kristensen: Sundhedsjura