Speciallægeanerkendelse - Norden, EU og EØS

Du kan søge om dansk speciallægeanerkendelse, hvis du allerede har dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark. Du skal have en speciallægeanerkendelse, hvis du vil arbejde som speciallæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig speciallæge, hvis du har en speciallægeanerkendelse.

Hvis du allerede har dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, men ønsker at søge om dansk speciallægeanerkendelse, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema. Hver speciallægeanerkendelse koster DKK 4.165.

Der udstedes ikke længere dansk speciallægeanerkendelse i specialerne Intern medicin, Medicinsk allergologi, Kirurgisk gastroenterologi og Klinisk neurofysiologi, da specialerne er udgået.

Sådan søger du

Du skal sende ansøgningsskemaet elektronisk og dernæst udskrive skemaet. Vi anbefaler derfor, at du først udfylder og indsender ansøgningsskemaet, når du har adgang til en printer.

 • Udfyld ansøgningsskemaet om specialeanerkendelse (Link nederst på siden).
 • Send skemaet elektronisk ved at klikke på godkend.
 • Betal gebyret
 • Send den nødvendige dokumentation til os enten som vedhæftet fil til aaes@stps.dk eller med post til Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København S. Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt. 

Se kontakt og åbningstider 

Datasikkerhed

Hvis du vælger at sende dokumentation med mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad fx at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Nødvendig dokumentation

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest/vielsesattest.
 3. Eventuelt oversættelse af navneforandringsattest/vielsesattest.
 4. Erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere indenfor dit speciale. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. Der skal ikke sendes en erklæring om "good standing" fra Sverige og Norge, da Styrelsens for Patientsikkerhed selv indhenter denne.
 5. Uddannelseslandets bevis for uddannelse til speciallæge.
 6. Eventuelt oversættelse af uddannelseslandets tilladelse til at betegne sig som speciallæge.
 7. Konformitetserklæring udstedt af pågældende kompetente sundhedsmyndighed, hvor det fremgår, at pågældende uddannelse er i overensstemmelse med de relevante artikler i direktiv 2005/36/EF (gælder ikke for læger uddannet i Norden).
 8. Fuldmagt udstedt til den person, som eventuelt varetager din ansøgning, herunder vikarbureauer m.fl.

Kopier af dokumentation

Du kan sende kopier af din dokumentation med almindelig post eller som vedhæftede filer til e-mail. Kopierne skal være farvekopier af god kvalitet og hele dokumentet skal være afbildet, skarpt og læseligt.

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi:  

 • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
 • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om, at du eftersender original dokumentation.

Originale dokumenter

Hvis du ønsker det, må du gerne sende originale dokumenter. Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Oversættelse

Hvis din dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal du også sende en oversættelse af dokumentationen til et af de nævnte sprog. Du kan vente med at sende oversættelsen, indtil vi har behandlet din ansøgning, og vurderet, hvilke dokumenter, der skal oversættes. Det kan dog betyde en længere sagsbehandlingstid.

Oversættelsen kan sendes i kopi og skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal dette også oversættes af translatøren.
 • Det oversatte dokument skal sendes sammen med dokumentet på originalsproget, så det er tydeligt, hvilket dokument, der er oversat.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation (Tjek evt "uønskede mails" mappen).

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 1-2 måneder, før vi har mulighed for at vurdere, om din ansøgning er komplet, eller om du skal sende yderligere dokumentation. Du vil ikke efterfølgende få en kvitteringsmail, når du sender yderligere dokumentation.

Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, sender vi en e-mail med din speciallægeanerkendelse.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din speciallægeanerkendelse, vil den også fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige Autorisationsregistret. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.

Ansøg om specialeanerkendelse