De medicinske fagprøver

De medicinske fagprøver består af en skriftlig og mundtlig prøve, der finder sted på Københavns Universitet. Prøverne foregår på dansk og er gratis.

Skriftlig prøve

Ved den skriftlige prøve skal du svare på spørgsmål inden for intern medicin og kirurgi.  

  • Varighed: 4 timer. 
  • Bedømmelse: ekstern censor og efter 7-trinsskalaen.

Prøven afholdes 2 gange årligt i marts og september med minimum 30 pladser og maksimum 105 pladser ved hver prøve. 

Mundtlig prøve - OSCE

Under prøven testes du i forskellige specialer og forskellige situationer. Det kan f.eks. være en station, hvor du skal demonstrere livreddende kompetencer, eller du kan blive bedt om at forklare og redegøre for symptomer, diagnostik og behandling.

  • Varighed: ca. 2 timer. 
  • Bedømmelse: ekstern censor og som bestået eller ikke bestået.

Prøven afholdes 2 gange årligt i maj og november med minimum 20 og maksimum 105 pladser ved hver prøve.

Fagprøvens niveau

Prøverne svarer til det niveau, som der bliver krævet af en læge, der har gennemført kandidatuddannelsen i medicin ved Købehavn Universitet. 

Tilmelding og afmelding

Når vi har modtaget og godkendt dit bevis for sprogprøven, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve. Hvis du ikke ønsker at deltage i denne fagprøve, skal du selv melde dig fra prøven. 

Du skal melde dig fra senest 1 måned, før fagprøven finder sted. Selve prøvedagen tæller ikke med.

Du melder dig fra via Sektion for Studieservice, Københavns Universitet. 

Når du har fået adgang til KUs selvbetjeningssystem på KUnet, kan du tilmelde dig den mundtlige fagprøve. 

Læs mere og meld dig til eller fra på Københavns Universitet

Antal prøveforsøg

Du har ret til i alt 3 forsøg på at bestå hver fagprøve. Hvis du for sent melder fra eller udebliver fra fagprøven, vil det tælle som ét prøveforsøg.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du snarest og senest kl. 9.00 på prøvedagen meddele dette til Sektion for Studieservice. Københavns Universitet.

Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring fra egen læge. Lægens stempel og ydernummer skal fremgå af lægeerklæringen.

Sektion for Studieservice skal modtage lægeerklæringen senest tre hverdage efter din sygemelding. Hvis Studieservice modtager sygemeldingen og herefter lægeattest i rette tid, tæller den pågældende fagprøve ikke som et prøveforsøg.

Aflysning

Hvis der er for få tilmeldte, kan vi aflyse fagprøven.

Tildeling af pladser til fagprøven

Skulle der være flere ansøgere, end der er pladser til en konkret prøve, prioriterer Sektion for Studieservice mellem ansøgerne. Ansøgere, der har bestået den skriftlige fagprøve, bliver prioriteret en plads ved de mundtlige fagprøver forud for de ansøgere, der endnu ikke har bestået den skriftlige fagprøve. 

Ved den efterfølgende prioritering bliver der lagt vægt på ansøgers studieanciennitet. Det betyder, at den ansøger, der er indskrevet tidsmærssigt først til fagprøverne, får tildelt en plads til fagprøven. Ansøgere, der har været syge til den umiddelbart forudgående fagprøve og har sygemeldt sig korrekt, vil så vidt muligt altid få tildelt en plads.

Når fagprøverne er bestået 

Når du har bestået både den skriftlige og den mundtlige fagprøve, får vi direkte besked fra Københavns Universitet. Hvis du på det tidspunkt også har bestået kursus i dansk sundhedslovgivning, vil du indenfor 1-2 uger modtage et brev fra os, hvor vi vi fortælle dig om det videre forløb.