Behandlerfarmaceut uddannet i Danmark

Du kan søge autorisation, når du har bestået kursus i behandlerfarmaci. Du må kun arbejde som og kalde dig behandlerfarmaceut, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du først:

  • bestå en dansk kandidateksamen i farmaci, eller bestå dansk kandidateksamen i farmaceutisk videnskab og et gennemført studieophold på et dansk apotek eller bestå en udenlandsk uddannelse, som kan sidestilles med den danske uddannelse
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Det er Lægemiddelstyrelsen, som tager sig af alle andre forhold for farmaceuter. Når vi har modtaget din ansøgning og din betaling, kan vi udstede en autorisation til dig. Din autorisation er digital og den vises herefter i autorisationsregistret.

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som behandlerfarmaceut i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig behandlerfarmaceut, hvis du har en autorisation. 

Link til ansøgningsskema

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Rettigheder og pligter ved autorisation

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger