75-års aldersgrænse for autoriseret sundhedspersonale

Retten til selvstændigt virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år. Det gælder, uanset hvilken sundhedsfaglig autorisation du har. Du kan dog søge om tilladelse til at fortsætte selvstændigt virksomhed. For læger, tandlæger og kiropraktorer bortfalder den særlige tilladelse til selvstændigt virke. Du kan stadig bruge din professions- eller din specialistbetegnelse.

Som læge kan du fortsat udskrive recepter til dig selv og til dine nærmeste pårørende. Som tandlæge kan du også fortsat udskrive recepter til dig selv og til dine nærmeste pårørende, blot det sker indenfor eget virksomhedsområde.

Du skal fortsat være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, hvoraf det fremgår, at hvis en læge eller tandlæge eller dennes nærmeste har behov for behandling med afhængighedsskabende lægemidler, skal behandlingen som hovedregel varetages af en anden læge.

Hvem er omfattet af 75-års reglen?

Du er omfattet af 75-års reglen, og din ret til selvstændigt virksomhed bortfalder, hvis du er autoriseret sundhedsperson og er fyldt 75 år efter 1. januar 2007.

Du må ikke udføre selvstændig faglig virksomhed, når retten hertil er bortfaldet.

Søg tilladelse og fortsæt helt eller delvist

Du kan søge tilladelse til at fortsætte din selvstændige faglige virksomhed helt eller delvist, efter du er fyldt 75 år. 

Sådan søger du tilladelse

Du kan søge om tilladelse tidligst 6 måneder og senest 3 måneder før din 75-års fødselsdag, eller den dato du påtænker at genoptage din faglige virksomhed. 

For at søge om tilladelse skal du:

  • udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema, som du finder nedenfor
  • vedhæfte en højest 6 måneder gammel helbredserklæring fra egen læge. Helbredserklæringen skal indeholde de samme oplysninger som kørekortattesterne. 

Helbredserklæring og habilitetskrav

Lægeerklæringen skal være udfærdiget af din egen praktiserende læge.

Lægen, der udfærdiger din helbredserklæring, skal være objektiv. Det betyder, at hverken personlig vel- eller modvilje må få indflydelse på erklæringen. 

En læge kan ikke udfærdige en helbredserklæring til sig selv eller til nære familiemedlemmer eller nære venner. Kolleger eller samarbejdspartnere bør heller ikke udstede helbredserklæringer til hinanden.

Styrelsen vurderer om formålet med helbredserklæringen opfyldes, herunder om den læge, der har udstedt erklæringen, lever op til habilitetskravene angående faglighed og personlig habilitet.

Vurdering

Når vi vurderer konkrete ansøgninger, lægger vi blandt andet lagt vægt på: 

  • helbredstilstand
  • faglige opdatering 
  • tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Efter en konkret faglig vurdering vil vi enten give eller afslå tilladelse fra 75-årsreglen. Hvis vi giver tilladelse, giver vi dig helt eller delvist fortsat tilladelse til selvstændig faglig virksomhed, idet tilladelsen dog kan afgrænses til visse sundhedsydelser. 

En tilladelse vil altid være tidsbegrænset.

Ansøg om tilladelse til fortsat selvstændigt virksomhed

Udfyld ansøgningen og vedhæft helbredserklæring.

Helbredserklæringen fylder normalt fire sider. Du kan vedhæfte hver side som én fil. Filerne må ikke fylde mere end 9,4 MB i alt.

Gå til ansøgningsskemaet

Om indtastning af personoplysninger

Når du indsender dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger.

Læs vores Data- og privatlivspolitik