Good Standing CCPS og CGS-attester

Hvis du er dansk autoriseret og vil arbejde i udlandet, skal du også have en autorisation i det land, hvor du vil arbejde. De udenlandske myndigheder, som skal udstede din autorisation, vil undersøge, om du har en dansk autorisation, som er gyldig og uindskrænket - man kalder det, at du er i "good standing". I EU kaldes denne attest et "Certificate of Current Professional Status" (CCPS). Udenfor EU kaldes den "Certificate of Good Standing" (CGS).

Sådan søger du om en "Good Standing"-attest (CCPS- eller CGS-attest)

Hvis du vil søge en bekræftelse på, at du har en dansk autorisation, skal du sende os en ansøgning pr. mail på autorisation@stps.dk.

Din mail skal indeholde oplysning om:

  • dit navn
  • din fødselsdato
  • din profession
  • dit autorisations-ID-nummer, som du kan slå op i autorisationsregisteret
  • navn og adresse inkl. land på den myndighed, vi skal sende attesten til.

Oversættelse, legalisering, notarisering eller verificering

Du skal begrunde det i din ansøgning, hvis vi skal sende attesten til en anden adresse end til den myndighed, som skal udstede din udenlandske autorisation. Årsagen kan f.eks. være, at myndigheden stiller krav om, at attesten

  • oversættes
  • legaliseres
  • notariseres
  • verificeres

Du skal dokumentere kravet. Det kan du f.eks. gøre ved at vedhæfte den udenlandske myndigheds mail eller brev, hvor kravet fremgår.

Sådan behandler vi din ansøgning

Når vi modtager din ansøgning om en CCPS- eller CGS-attest, undersøger vi status på din autorisation og om du har taget din uddannelse i Danmark. Hvis vi ikke har nogen bemærkninger, udfærdiger vi attesten på engelsk og sender den direkte til den udenlandske myndighed.

Hvis vi har bemærkninger, eller hvis vi ikke kan udstede attesten, kontakter vi dig via Digital Post.

Sådan får udlandet attesten

Mange udenlandske myndigheder ønsker, at attesten sendes pr. post, mens nogle lande accepterer en attest sendt pr. e-mail.

Hvis du er oplyst om, at myndigheden i det land du ønsker at arbejde i, accepterer attester pr. mail, bedes du sende os den e-mail, som attesten skal sendes til. Hvis myndigheden ønsker attesten pr. post, eller du ikke er vidende om at de accepterer en attest pr. mail, bedes du indsende myndighedens postadresse.

Attestens gyldighed

Attesten er gyldig i 3 måneder fra den dato, vi har udstedt den. Vi udsteder kun én attest til samme myndighed indenfor en gyldighedsperiode.

Hvis attesten er udløbet, og du har brug for en ny, skal du søge igen. Du skal regne med samme sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstid

Når vi har behandlet din ansøgning, skriver vi til dig via den mail, du har henvendt dig fra. Vi behandler ansøgninger i den rækkefølge, vi modtager dem. Sagsbehandlingstiden kan være op til 4 uger.

Søg CCPS eller CGS-attest

Send din ansøgning til os på

autorisation@stps.dk