Ambulancebehandler uddannet i Danmark

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som ambulancebehandler. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation eller er omfattet af overgangsordningen (uddannet før 1. juli 2019).

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du først:

  • bestå en erhvervsuddannelse som ambulancebehandler. Vi får automatisk besked fra dit uddannelsessted, når du har bestået.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Når alle betingelser er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Er du uddannet før 1. juli 2019? Så er du omfattet af overgangsordningen og skal derfor søge gennem et andet ansøgningsskema. Gå til siden: Hvis du er uddannet før 1. juli 2019

Gebyr for udstedelse

Det koster kr. 1.040,- i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Beskyttet titel

Titlen er beskyttet. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation eller er omfattet af overgangsordningen (uddannet før den 1. juli 2019).

Søg autorisation som nyuddannet ambulancebehandler

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Rettigheder og pligter ved autorisation

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger