Osteopat uddannet i Danmark

Du kan søge autorisation, hvis du har gennemført en sundhedsfaglig uddannelse i osteopati, som lever op til en række krav til bl.a. niveau, superviseret klinisk undervisning og antal timer. Du må kun kalde dig osteopat, hvis du har en autorisation.

I Danmark uddannes osteopater på flere forskellige uddannelsessteder, og nogle samarbejder med uddannelsesinstitutioner uden for Danmark, eksempelvis i England og Belgien.

Der findes ikke en offentlig reguleret dansk uddannelse i osteopati, og dansk autorisation som osteopat kan udstedes til den, der har de minimumskompetencer som er beskrevet i bekendtgørelse om autorisation af osteopater.

Kompetencer forud for autorisation

For at opnå autorisation som osteopat skal du:

 • have gennemført en sundhedsfaglig uddannelse i osteopati svarende til professionsbachelorniveau eller
 • en uddannelse inden for osteopati, der er gennemført som overbygning på en anden sundhedsfaglig uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, eller en anden sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse suppleret med videnskabsteori og  metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Uddannelsen skal have en varighed på 4200 timer inklusiv minimum 1000 timer superviseret klinisk undervisning og indeholde følgende faglige elementer:

 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Osteopatisk filosofi og principper 
 • Professionel kommunikation, informationsteknologi, sundhedsinformatik 
 • Movement Science/bevægevidenskab 
 • Osteopatisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 
 • Sygdomslære og differential diagnostik 
 • Anatomi inkl. neuroanatomi, embryologi og viscera 
 • Klinisk biomekanik, herunder posturologi 
 • Osteopatiske manipulative teknikker 
 • Sundhedsfremme og forebyggelse 
 • Smertevidenskab 
 • Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 
 • Humanfysiologi og ernæringslære 
 • Farmakologi 
 • Sundhedspsykologi 
 • Almen pædagogik og sundhedspædagogik
 • Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser 
 • Folkesundhed og socialmedicin 

Overgangsordning for osteopater, der allerede udøver virksomhed som osteopat i Danmark

I forbindelse med autorisationsordningen er der indført en 5 årig overgangsordning. Overgangsordningen gælder for osteopater, der autorisationsordningens ikrafttræden, den 1. juli 2018, udfører virksomhed som osteopat i Danmark.

Læs mere om overgangsordningen for osteopater

Gebyr

Det koster 5.691 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen. 

Titel

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig osteopat, hvis du har en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Vi behandler ansøgninger i den rækkefølge, som vi modtager dem. Det er vores mål at have en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation. I øjeblikket kan vi ikke overholde det mål i alle sager, men vi arbejder fokuseret på at nedbringe sagsbehandlingstiden, så vi når ned på de 4 måneder.

Krav til dokumentation af uddannelse

Gå til ansøgningsskemaet