Bandagist uddannet i Danmark

Du kan søge autorisation, når du har bestået en bandagistuddannelse. Du må kun kalde dig bandagist, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du først:

  • Bestå bandagistuddannelsens tre dele: Værkstedsteknisk grundskole i Horsens af et halvt års varighed, en uddannelse til Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics i Jönköping på tre år og en turnustjeneste i bandageri af to års varighed. 
  • Have et uddannelsesbevis fra os. Det udsteder vi på baggrund af en indstilling fra Uddannelsesrådet for bandagistuddannelsen.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Når alle betingelser er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Titlen beskyttet

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig bandagist, hvis du har en autorisation.

Søg autorisation med dansk uddannelsesbevis

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger