Speciallæge

Når du har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, kan du gå i gang med en dansk speciallægeuddannelse, hvis du ikke har en speciallægeuddannelse i forvejen, eller søge om en meritvurdering af din allerede eksisterende speciallægeuddannelse.

Hvis du er uddannet speciallæge uden for Danmark

Hvis du allerede er uddannet speciallæge fra et land uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, kan du søge om en meritvurdering af din udenlandske speciallægeuddannelse ved et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Hvis du kun har gennemført en 6 måneders evalueringsansættelse, kan du, samtidig med din ansøgning om meritvurdering til et af de tre Regionale Råd, sende dine 3 evalueringer og din eventuelle logbog for specialet.

Det Regionale Råd vil foretage en indholdsmæssig vurdering af din speciallægeuddannelse, uanset varigheden af den og om du har gennemført en evalueringsansættelse på 6 måneder eller 12 måneder i et KBU-lignende forløb.

Rådet vil vurdere, hvor meget du kan opnå merit for og hvilke dele af en tilsvarende dansk speciallægeuddannelse samt eventuelle kurser du skal gennemføre, før du kan søge om og opnå dansk speciallægeanerkendelse ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kontakt et af de tre Regionale Råd for lægers videreuddannelse for mere information

Sådan søger du

Når du lever op til kravene, skal du udfylde en ansøgning om speciallægeanerkendelse. Du skal desuden sende os Rådets vurdering og dokumentation for eventuelt supplerende ansættelser og kurser til os.

Læs hvordan du søger om anerkendelse som speciallæge

Udgåede specialer

Der udstedes ikke længere dansk speciallægeanerkendelse i specialerne Intern medicin, Medicinsk allergologi, Kirurgisk gastroenterologi og Klinisk neurofysiologi, da specialerne er udgået.