Utilsigtede hændelser

Hvis du som patient eller pårørende oplever, at noget går galt i forbindelse med behandling eller pleje i sundhedsvæsenet eller på ældreområdet, kan du sende en beskrivelse af din oplevelse. Vi kalder det at rapportere en utilsigtet hændelse. På den måde hjælper du med at gøre sundhedsvæsenet endnu mere sikkert.

Når noget går galt

Det hedder en utilsigtet hændelse, fordi det ikke var meningen, at det skulle ske. Ikke desto mindre kan det have haft konsekvenser for dig – eller have været tæt på, at det havde konsekvenser for dig.

Viden fra utilsigtede hændelser bliver brugt til at lære af det, der gik galt, og på den måde forbedre arbejdsgange og bestemte måder at gøre ting på i sundhedsvæsenet.

Du kan læse mere i vores FAQ eller gå direkte til rapporteringsskemaet lidt længere nede på siden.

FAQ om utilsigtede hændelser

Når du rapporterer utilsigtede hændelser, er du med til at forebygge, at en lignende hændelse sker for en anden. Ved at rapportere, hvad der skete, bidrager du med vigtig viden og nye perspektiver til arbejdet med patientsikkerhed.

Du rapporterer utilsigtede hændelser digitalt ved at udfylde et skema med relevante oplysninger om hændelsen. Du finder linket længere nede på siden.

Når du rapporterer en UTH, bliver den i første omgang bearbejdet lokalt – altså der, hvor den er sket. Her vil den blive gennemgået for at undersøge:

  • Hvad der er sket
  • Hvordan det kunne ske
  • Hvordan en lignende hændelse kan forebygges.

Bagefter bliver den i anonymiseret form sendt til os i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle de rapporterede UTH’er kan vise os i styrelsen, om der er mønstre og tendenser på tværs af landet, der kræver særlig opmærksomhed og kan sættes fokus på med fx nationale tiltag og kampagner.

Du får ikke besked om, hvad der er sket af ændringer ud fra netop din beskrivelse.

Nej. Rapporteringsordningen er fortrolig og fører aldrig til sanktioner mod den eller de personer, der har været involveret. Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er udelukkende at lære af det, som går galt.

Rapportér som patient eller pårørende

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse

Du rapporterer utilsigtede hændelser ved at udfylde et skema med relevante oplysninger om hændelsen. Der er hjælpetekster undervejs i skemaet, som guider dig igennem. 

Gå til rapporteringsskema

Se video

Klage, erstatning eller utilsigtet hændelse?

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en klage over sundhedsvæsenet.

Selvom du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.

Læs mere om at søge erstatning hos Patienterstatningen

Læs mere om at indgive en klage til Styrelsen for Patientklager