Sygeplejerske uddannet i Grønland eller på Færøerne

Du kan søge dansk autorisation som sygeplejerske, hvis du har en uddannelse som sygeplejerske fra Grønland eller Færøerne. På denne side kan du se betingelser, du skal opfylde for at få dansk autorisation som sygeplejerske

Sådan får du en autorisation

For at få en dansk autorisation skal du:

 • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz.
 • have en grønlandsk eller færøsk uddannelse som sygeplejerske.
 • sende din ansøgning og den nødvendige dokumentation via ansøgningsblanketten og betale gebyret.

Ansøgningsgebyr

Det koster kr. 1.295,- i gebyr at søge om autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsblanketten.

Du skal have dansk autorisation, hvis du vil arbejde som sygeplejerske i Danmark eller på Færøerne. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig sygeplejerske, hvis du har en autorisation. Du må dog gerne arbejde i et job, som ikke kræver autorisation - også i sundhedssektoren.

Krav til dokumentationen

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du uploade følgende til dokumentation til ansøgningsblanketten - hvis du er uddannet på Færøerne:

 1. Dokumentation for din identitet, dvs. dit navn, din fødselsdato og dit statsborgerskab (fx relevante sider fra dit pas).
 2. Hvis du har skiftet navn: Dokumentation for dit navn, hvis du har skiftet navn efter du har færdiggjort din uddannelse (fx navneforandringsattest eller vielsesattest).
 3. Dit eksamensbevis (diplom) eller bevis for afsluttet uddannelse.
 4. Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing (CCPS/CGS).
  Hvis du senest har arbejdet i Grønland, Norge eller Sverige indhenter vi selv oplysninger om din professionelle status. Hvis du senest har arbejdet i andre lande, skal du uploade et Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing (CCPS/CGS). Denne erklæring skal udstedes af sundhedsmyndighederne i det land, hvor du arbejder nu eller senest har arbejdet indenfor din profession. Det skal fremgå af erklæringen, at der ikke er iværksat disciplinære sanktioner, begrænsninger eller andet i dit virke indenfor din profession. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når du uploader din dokumentation. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet uploade en erklæring om "non-registration". Læs om "non-registration" 
 5. Du skal i forbindelse med din ansøgning oplyse, i hvilke lande du har arbejdet med din profession inden for de seneste 5 år.
 6. Fuldmagt fra dig, hvis en anden person varetager din ansøgning. Sådan anvender du fuldmagt

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du uploade følgende til dokumentation til ansøgningsblanketten, hvis du er uddannet i Grønland:

 1. Dokumentation for din identitet, dvs. dit navn, din fødselsdato og dit statsborgerskab (fx relevante sider fra dit pas).
 2. Hvis du har skiftet navn: Dokumentation for dit navn, hvis du har skiftet navn efter du har færdiggjort din uddannelse (fx navneforandringsattest eller vielsesattest).
 3. Dit eksamensbevis (diplom) eller bevis for afsluttet uddannelse.
 4. Hvis du er uddannet før 2006 skal du indsende oplysninger om din uddannelses indhold:
  Dokumentationen skal bestå af:
  • uddannelsesstedets beskrivelse af uddannelsen.
  • betingelser for optagelse.
  • den normerede varighed af uddannelsen.
  • hvilke fag den teoretiske uddannelse består af. For hvert fag skal du angive antal timer på ugebasis, og hvor mange uger, du har haft hvert fag.
  • hvor lang tid de enkelte kliniske undervisningsperioder har varet.
  • hvad indholdet har været af de enkelte kliniske undervisningsperioder.
  • på hvilke afdelinger eller institutioner den klinisk undervisning (praktik) har fundet sted.

 5. Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing (CCPS/CGS).
  Hvis du senest har arbejdet i Grønland, Norge eller Sverige indhenter vi selv oplysninger om din professionelle status. Hvis du senest har arbejdet i andre lande, skal du uploade et Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing (CCPS/CGS). Denne erklæring skal udstedes af sundhedsmyndighederne i det land, hvor du arbejder nu eller senest har arbejdet indenfor din profession. Det skal fremgå af erklæringen, at der ikke er iværksat disciplinære sanktioner, begrænsninger eller andet i dit virke indenfor din profession. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når du uploader din dokumentation. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet uploade en erklæring om "non-registration". Læs om "non-registration" 
 6. Du skal i forbindelse med din ansøgning oplyse, i hvilke lande du har arbejdet med din profession inden for de seneste 5 år.
 7. Eventuel dokumentation for din erhvervserfaring som sygeplejerske.
 8. Fuldmagt fra dig, hvis en anden person varetager din ansøgning. Sådan anvender du fuldmagt

Din dokumentation skal uploades i farver, og hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt.

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi modtage en fuldmagt. Det gælder også, hvis det er et vikarbureau. 

Sådan anvender du fuldmagt

Sagsbehandlingstid og vurdering af ansøgning

For uddannede på Færøerne

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har uploadet. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen er mangelfuld. Når vi har modtaget al den nødvendige dokumentation fra dig, behandler vi din ansøgning.

For uddannede i Grønland

Grønland og Danmark har indgået en aftale vedrørende anerkendelse af sygeplejersker, der betyder at personer uddannet efter studieordningen 2006 eller senere kan få behandlet deres ansøgning med størst mulig automatik og parallelitet med en dansk uddannet sygeplejerske.

 • Hvis du er uddannet i Grønland efter studieordningen fra 2006 eller senere, så kan vi behandle din ansøgning inden for få dage efter, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger og dokumentation.
 • Hvis du er uddannet i Grønland før studieordningen fra 2006, vil sagsbehandlingstiden tage længere tid, og vi beder om yderligere dokumentation for din uddannelses indhold. 

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har uploadet. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen er mangelfuld. Når vi har modtaget al den nødvendige dokumentation fra dig, behandler vi din ansøgning.

Hvis din uddannelse er før 2006, vurderer vi om der er væsentlige forskelle mellem dine samlede kompetencer som sygeplejerske (din uddannelse + din erhvervserfaring) og den gældende danske uddannelse til sygeplejerske. Det er derfor vi skal bruge dokumentation for din erhvervserfaring som sygeplejerske.

Hvis der ikke er væsentlige forskelle mellem dine kompetencer og den danske uddannelse til sygeplejerske, vil vi tilbyde dig en autorisation som sygeplejerske.

Hvis der er væsentlige forskelle mellem dine kompetencer og den danske uddannelse til sygeplejerske, vil vi kræve at du udligner forskellene ved at gennemgå prøvetid som sygeplejerske i Danmark eller ved at du går op til egnethedsprøve/egnethedsprøver før vi kan tilbyde dig en autorisation som sygeplejerske.

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger