Bandagist uddannet i Norden, EU eller EØS

Du kan søge dansk autorisation som bandagist, hvis du er uddannet bandagist i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, og du er statsborger i et af disse lande på ansøgningstidspunktet. Du skal have en dansk autorisation, hvis du vil arbejde som bandagist i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig bandagist, hvis du har en autorisation.

Ny politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere autorisationsproces, har medført ændringer i autorisationsgebyrer for alle ansøgere.

Derudover er der sket ændringer i autorisationsprocessen for ansøgere fra lande uden for EU/EØS - og flere ændringer er på vej.

Læs om ændringerne

Sådan får du en autorisation

For at få en dansk autorisation skal du:

 • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz.
 • have en uddannelse som bandagist fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz.
  • OBS: Har du gennemført din uddannelse i et land udenfor de nævnte lande, men er statsborger i et af disse, kan du søge autorisation efter EU-reglerne. Til dette skal du bruge en artikel 3.3.erklæring. Læs mere her
 • sende din ansøgning og den nødvendige dokumentation via ansøgningsblanketten og betale gebyret.

Ansøgningsgebyr

Det koster kr. 1.295,- i gebyr at søge om autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsblanketten.

Du skal have dansk autorisation, hvis du vil arbejde som bandagist i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig bandagist, hvis du har en autorisation.

Krav til dokumentationen

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du uploade følgende til dokumentation til ansøgningsblanketten:

 1. Dokumentation for din identitet, dvs. dit navn, din fødselsdato og dit statsborgerskab (fx relevante sider fra dit pas).
 2. Hvis du har skiftet navn: Dokumentation for dit navn, hvis du har skiftet navn efter du har færdiggjort din uddannelse (fx navneforandringsattest eller vielsesattest).
 3. Dit eksamensbevis (diplom) eller bevis for afsluttet uddannelse.
 4. En detaljeret oversigt fra dit uddannelsessted, som beskriver din uddannelses indhold. Dokumentationen skal bestå af:
  • Uddannelsesstedets beskrivelse af uddannelsen
  • Den normerede varighed af uddannelsen 
  • Hvilke fag den teoretiske uddannelse består af. For hvert fag skal det fremgå, hvor mange timer du har haft på ugebasis, og hvor mange uger undervisningen har varet.
  • Hvor lang tid de enkelte kliniske undervisningsperioder har varet
  • Hvad indholdet har været af de enkelte kliniske undervisningsperioder
  • På hvilke afdelinger eller institutioner den kliniske undervisning (praktik) har fundet sted.

 5. Eventuelt supplerende dokumentation og oplysninger, som du mener, kan have betydning for vores vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer. Dette kan fx være arbejdsgivererklæringer, som bekræfter relevant erhvervserfaring eller dokumentation for yderligere relevant uddannelse.
 6. Hvis din uddannelse ikke er reguleret ved lov i dit uddannelsesland, og det ikke kræver at du har en autorisation for at arbejde indenfor dit erhverv, skal du kunne dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring på fuldtid eller tilsvarende på deltid indenfor de sidste 10 år i dit uddannelsesland.
 7. Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing (CCPS/CGS).
  Denne erklæring skal udstedes af sundhedsmyndighederne i det land, hvor du arbejder nu eller senest har arbejdet indenfor din profession. Det skal fremgå af erklæringen, at der ikke er iværksat disciplinære sanktioner, begrænsninger eller andet i dit virke indenfor din profession. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når du uploader din dokumentation. Har du senest arbejdet i Norge eller Sverige, indhenter vi selv erklæringen. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet uploade en erklæring om "non-registration". Læs om "non-registration" 
 8. Du skal i forbindelse med din ansøgning oplyse, i hvilke lande du har arbejdet med din profession inden for de seneste 5 år.
 9. Fuldmagt fra dig, hvis en anden person varetager din ansøgning. Sådan anvender du fuldmagt

Din dokumentation skal uploades i farver, og hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt.

Du skal uploade al dokumentation på originalsprog. Hvis dokumentationen ikke er udstedt på dansk, engelsk, norsk eller svensk, skal du også uploade en oversættelse til ét af de nævnte sprog.

Oversættelsen skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på ét af de nævnte sprog, skal dette også oversættes af en translatør. 

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi modtage en fuldmagt. Det gælder også, hvis det er et vikarbureau. 

Sådan anvender du fuldmagt

Sagsbehandlingstid

Vi behandler ansøgninger i den rækkefølge, som vi modtager dem. Det er vores mål at have en sagsbehandlingstid på højst 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning.

Vi prioriterer ansøgninger fra sundhedspersoner, som er tættest på at kunne bidrage i det danske sundhedsvæsen. Denne prioritering sker i en afvejning mellem hensynet til samfundsnytte og hensynet til den enkelte ansøger.

Derfor prioriterer vi din ansøgning, hvis du kan dokumentere et konkret jobtilbud i Danmark. Det kan fx være i form af en ansættelseskontrakt eller en mail fra din arbejdsgiver om en ansættelse, der forudsætter, at du har dansk autorisation. Efter du har udfyldt ansøgningsblanketten, kan du sende dokumentation for dit konkrete jobtilbud til aaes@stps.dk.

Du skal være opmærksom på, at dokumentation for et jobtilbud ikke er en garanti for, at du kan opnå dansk autorisation.

Sådan vurderer vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har uploadet. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen er mangelfuld. Når vi har modtaget al den nødvendige dokumentation fra dig, behandler vi din ansøgning.

Vi foretager en vurdering af, om der er væsentlige forskelle mellem din udenlandske uddannelse og den tilsvarende danske uddannelse:

 • Vurderer vi, at der ikke er væsentlige forskelle, vil vi udstede en dansk autorisation til dig.
 • Vurderer vi, at der er væsentlige forskelle, vil vi se på, om din eventuelle øvrige uddannelse og/eller erhvervserfaring kan udligne forskellene.
 • Vurderer vi fortsat, at der er væsentlige forskelle mellem dine samlede kompetencer og den dansk uddannelse, kan vi træffe afgørelse om, at du skal gennemføre en såkaldt ”udligningsforanstaltning” i form af enten en prøvetid eller en egnethedsprøve. Efter gennemført og godkendt udligningsforanstaltning, og hvis vi fortsat kan godkende din øvrige dokumentation, vil vi udstede en dansk autorisation til dig.

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger