75-års reglens indvirkning på Færøerne

Der gælder særlige regler for 75-års reglen på Færøerne. Læs hvordan du søger dispensation, hvis du vil fortsætte med at udøve selvstændig faglig virksomhed på Færøerne.

Hvis du er fyldt 75 år inden 21. december 2013, kan du fortsat udøve selvstændig faglig virksomhed på Færøerne, uden at skulle have særskilt tilladelse hertil fra Landslægen. Du har dog, såfremt du ønsker det, mulighed for alligevel at få forlænget din ret til selvstændigt virke hos Landslægen. Med en sådan dispensation fra 75 års reglen vil du også fortsat kunne virke selvstændigt i Danmark.

Søg dispensation, hvis du er fyldt 75 år efter 21. december 2013

Hvis du er fyldt 75 år efter 21. december 2013 skal du søge dispensation hos Landslægen for fortsat at kunne udøve selvstændig faglig virksomhed på Færøerne. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis du allerede har fået en dispensation fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, da den i så fald også er gældende på Færøerne.

Det offentlige autorisationsregister viser danske autorisationsforhold

Autorisationsregisteret på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside viser din autorisationsstatus i relation til den danske lovgivning, men ikke den færøske. Det betyder, at hvis du er fyldt 75 år i perioden 1. januar 2007 til 21. december 2013, og ikke har fået forlænget din ret til selvstændig virke, vil det fremgå af autorisationsregisteret, at du har mistet retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed. Dette på trods af, at du fortsat gerne må virke selvstændigt på Færøerne.