Papirdokumentation med post

For at ansøge om speciallægeanerkendelse skal der med post indsendes nedenstående dokumentation, før vi kan behandle din ansøgning.

Du kan tidligst søge om speciallægeanerkendelse 6 måneder før, du har afsluttet din uddannelse. Før du søger, er det et krav, at samtlige mål i målbeskrivelsen er godkendt. 

Den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb kan tidligst indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du derfor eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb.

Hent en huskeliste, så du får alt med

Sådan søger du

For at ansøge om speciallægeanerkendelse skal der med post indsendes nedenstående dokumentation, før vi kan behandle din ansøgning. 

 • Print af det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal samtidig underskrives
 • Send os et udfyldt Skema til oversigt over lægelig beskæftigelse. Skemaet skal underskrives
 • Kopi af gældende ansættelse- og uddannelsesaftale fra Videreuddannelsesregionen, eventuelt tillæg 
  - tildelt hoveduddannelse
  - reduceret hoveduddannelse ved godkendt merit fra 1996 til 2003-ordningen
 • Attestation tidsmæssigt gennemført uddannelseselement. Attestation for de enkelte uddannelseselementer skal indsendes i original form og vedlægges ansøgningen. Det skal dog bemærkes, at Attestation for den afsluttende del først kan dateres, udstedes og indsendes i den sidste måned af uddannelsesforløbet (kan således indsendes senere end den fremsendte ansøgning).
 • Kursusbeviser: Dokumentation for gennemført teoretisk uddannelse, LAS1/SOL1 for introduktionsstillinger. Kursusbevis for SOL 3/LAS II og SOL 2/LAS III. For psykiatri/ Børne- & ungdomspsykiatri: Grunduddannelse i psykoterapi.
 • Attestation for gennemført forskningstræning. Du kan downloade skemaet til attestation for gennemført forskningstræning nedenfor. Alternativt kan indsendes kopi af ph.d. bevis eller dispensation fra videreuddannelsen
 • Udfyldt logbog med attestation for opnåede kompetencer.
  • Ansøgers navn og cpr. nr. skal være påført hver logbogsside.
  • Logbogen skal indsendes i original form.
  • Hvis logbogen er i andet format end A4 (f.eks. lommestørrelse, bog el. lign) skal kopi af logbogen ligeledes indsendes i A4-format uden hæftning.
 • For specialet almen medicin, skal der indsendes udskrift af den elektroniske logbog. Den uddannelsesansvarlige overlæge/vejleder/tutorlæge skal med dato og elektronisk underskrift dokumentere, at hvert enkelt kompetencekrav er opfyldt (i alt 119 kompetencer).

Krav til udfyldelse af logbogen

 • Logbogen skal indsendes i original
 • Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige læge (vejleder) i logbogen med dato og læselig original underskrift ud for hver enkelt kompetence.
 • Der skal gøres opmærksom på, at gentagelsestegn eller anden form for afkrydsning ikke godkendes.
 • Der skal afsluttes med stempel/afdelingens stempel og den uddannelsesansvarlige overlæges, alternativt den ledende overlæges, læselige underskrift, jf. vejledning nr. 9586 af 14. juli 2008 om ”Kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse”. Stempel, dato og læselig underskrift kan evt. sættes nederst på siden.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed er indstillet på at godkende en liste med navne på de uddannelsesansvarlige læger (vejledere), der har dokumenteret kompetencerne, og hvor der ikke umiddelbart fremgår en læselig underskrift. Listen skal underskrives og stemples af den pågældende afdelings uddannelsesansvarlige overlæge alternativt den ledende overlæge/speciallægepraksis

Søg om anerkendelse som speciallæge

Sådan sender du til os

Send din dokumentation og den underskrevne ansøgning til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S