Dokumentation via Uddannelseslæge.dk

Se hvordan du sender din dokumentation via Uddannelseslæge.dk, og hvilken dokumentation, du skal have klar.

For at sende din dokumentation på Uddannelseslæge.dk skal du benytte "Afsend dokumentation" på Uddannelseslæge.dk. Hvis ikke al relevant dokumentation er indført på Uddannelseslæge.dk, skal hele ansøgningen sendes med almindelig post.

Du kan tidligst søge om speciallægeanerkendelse 6 måneder før, du har afsluttet din uddannelse.

Før du søger, er det et krav, at samtlige mål i målbeskrivelsen er godkendt. 

Den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb kan tidligst indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du derfor eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb via Uddannelseslæge.dk som "Eftersend dokumentation”.

Dokumentation, du skal indsende

Nedenstående dokumentation skal indsendes på Uddannelseslæge.dk

 • Udfyldt skema til oversigt over lægelig beskæftigelse (Udfyldes på Uddannelseslæge.dk) 
 • Kopi af gældende ansættelse- og uddannelsesaftale for tildelt hoveduddannelse fra Videreuddannelsesregionen, eventuelt tillægsaftale
  • Vedhæftes på Uddannelseslæge.dk
  • reduceret hoveduddannelse ved godkendt merit

Indsættes som vedhæftede filer på Uddannelseslæge.dk

 • Attestation for tidsmæssigt gennemførte og godkendte uddannelseselementer
  • Attestationer kan først godkendes i den sidste måned af uddannelseselementet
  • Udfyldes og godkendes på Uddannelseslæge.dk af den respektive afdeling. Alternativt uploades originale papirattestationer fra tidligere uddannelseselementer på Uddannelseslæge.dk. Papirattestationer skal på Uddannelseslæge.dk verificeres af din nuværende uddannelsesansvarlige overlæge eller tutor.
 • Attestation for generelle kurser LAS1/SOL1 for introduktionsstillinger. Kursusbevis for SOL 3/LAS II SOL 2/LAS III. For psykiatri/ Børne- & ungdomspsykiatri: Grunduddannelse i psykoterapi.
  • Udfyldes på Uddannelseslæge.dk. Hvis kurset er gennemført, før du fik adgang til Uddannelseslæge.dk, vedhæftes kursusbeviset på Uddannelseslæge.dk. Et vedhæftet kursusbevis skal på Uddannelseslæge.dk verificeres på Uddannelseslæge.dk af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder
 • Attestation for specialespecifikke kurser
  • Udfyldes på Uddannelseslæge.dk. Hvis kurset er gennemført, før du fik adgang til Uddannelseslæge.dk, vedhæftes kursusbeviset på Uddannelseslæge.dk. Et vedhæftet kursusbevis skal på Uddannelseslæge.dk verificeres på Uddannelseslæge.dk af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder
 • Attestation for gennemført forskningstræning
  • Udfyldes på Uddannelseslæge.dk. Hvis kurset er gennemført, før du fik adgang på Uddannelseslæge.dk, vedhæftes kursusbeviset på Uddannelseslæge.dk. Et vedhæftet kursusbevis skal på Uddannelseslæge.dk verificeres på Uddannelseslæge.dk af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder
 • Udfyldt kompetenceoversigt med attestation for opnåede kompetencer.

Ansøgning

Send din dokumentation via Uddannelseslæge.dk 

Ansøg om anerkendelse som speciallæge