Klinisk tandtekniker uddannet uden for Norden, EU og EØS

Du skal igennem en ansøgningsproces i tre trin, hvis du vil søge dansk autorisation som klinisk tandtekniker, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, eller du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Først skal din uddannelse godkendes, derefter skal du bestå en sprogprøve, og endelig skal du igennem en evalueringsansættelse. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som klinisk tandtekniker i Danmark.

OBS: Aftale om mere smidig autorisationsproces

Den 24. januar 2024 blev der indgået en politisk aftale, der vil sikre en bedre og smidigere rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande.

Aftalen omfatter en række initiativer, der gennemføres ved bl.a. at ændre autorisationsloven og bekendtgørelser om autorisation af sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Se aftalen

Hvilken betydning har det for dig?

Når aftalen træder i kraft kan det få betydning for autorisationsprocessen for dig, som er sundhedsperson uden for EU/EØS.

Det forventes også, at det nuværende autorisationsgebyr vil blive ændret fra et udstedelsesgebyr til et ansøgningsgebyr. Det vil sige, at gebyret vil skulle betales for sagsbehandling af en ansøgning, og ikke for at få udstedt en autorisation.

Reglerne er endnu ikke ændret. Det vil sige, at det stadig er de nuværende regler, der gælder. Det er de nuværende regler, der fremgår af vores hjemmeside.

Hvornår træder ændringen i kraft?

Vi forventer, at ændringerne af autorisationsprocessen vil træde i kraft den 1. juli 2024. Når reglerne er blevet ændret, vil det fremgå af vores hjemmeside, og vi vil løbende orientere om væsentlige oplysninger af betydning for nuværende og kommende ansøgere om dansk autorisation.

 

Sådan søger du dansk autorisation som klinisk tandtekniker

Hvis du 

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og uddannet i et land uden for de nævnte lande

skal du igennem 3 trin for at opnå dansk autorisation:

  1. Du skal have godkendt din uddannelse
  2. Du skal bestå en sprogprøve
  3. Du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres, og vi guider dig gennem hele processen. som kan vare flere år.

Måske kan du søge efter EU-reglerne

Hvis du opfylder nedenstående betingelser, kan ud i stedet søge dansk autorisation efter EU-reglerne:

  • Du er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har gennemført din uddannelse som klinisk tandtekniker uden for et af de nævnte lande og
  • Du har fået anerkendt din uddannelse som klinisk tandtekniker i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har 3 års erhvervserfaring som klinisk tandtekniker i det land, som har anerkendt din uddannelse.

Søg efter EU-reglerne


Sagsbehandling

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt trin i autorisationsprocessen. 

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Titlen beskyttet

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig klinisk tandtekniker, hvis du har en autorisation.