Søg om anerkendelse som speciallæge

Hvis du har gennemført en speciallægeuddannelse, kan du søge om anerkendelse af den. Når vi har anerkendt din speciallægeuddannelse, vil dit speciale fremgå af autorisationsregisteret. Vi anbefaler at du sender din ansøgning og dokumentation hurtigst muligt, dog kan du tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse.

Sådan får du anerkendt dit speciale

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først:

 • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge.
 • sende din ansøgning og betale gebyret
 • sende følgende dokumentation via Uddannelseslæge.dk (kan sendes når alle kompetencer, kurser er godkendt og kun sidste attestation for tid mangler):
  • Oversigtsskema over lægelig beskæftigelse
  • Ansættelses- og uddannelsesaftale over dit samlede forløb for din hoveduddannelse samt evt. tillæg på grund af ændringer (fx barsel, sygdom eller deltid).
  • Attestation for tid for din hoveduddannelse.
  • Kompetencer
  • Godkendte kurser – både generelle og specialespecifikke (bemærk at Kursusbevis for Tropemedicin skal vedhæftes særskilt).
  • Evt. merit- og/eller dispensationsafgørelser

Du kan søge op til 6 måneder før, selvom sidste attestation for tid tidligst kan godkendes sidste måned af uddannelsen. Den sidste attestation for tid skal eftersendes, men selve ansøgningen kan behandles, så eventuelle fejl og mangler kan nå at blive rettet i god tid inden du er færdig.

Bemærk at Styrelsen ikke har adgang til at se eller hente dokumentation i Uddannelseslæge.dk. Vejledning om brugen af Uddannelseslæge.dk skal rettes til din videreuddannelsesregion.

Hvis du ikke er på Uddannelseslæge.dk. kan du sende dokumentationen på papir. Læs om papirdokumentation

Hvornår kan du søge?

Vi anbefaler, at du sender din ansøgning og dokumentation hurtigst muligt, da vi har op til 3 måneders behandlingstid. Dog kan du tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse.

Du kan sende din dokumentation, når alle kompetencer og kurser er godkendt, samt at kun sidste attestation for tid mangler.

Den sidste attestation for tid skal eftersendes, men selve ansøgningen kan behandles, så eventuelle fejl og mangler kan nå at blive rettet i god tid, inden du er færdig.

Hvornår dateres speciallægeanerkendelse?

Vi udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når: 

 • du har søgt og betalt.
 • du har opfyldt alle krav (tidsmæssige krav, kompetencer og kurser)
 • du har indsendt alt korrekt dokumentation

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, herunder at vi mangler korrekt dokumentation, kan vi ikke udstede din speciallægeanerkendelse. Din anerkendelse er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Ansøgningsgebyr

Det koster kr. 5.195,- i gebyr at søge om specialanerkendelse. Du vil blive bedt om at betale gebyret i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsblanketten.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en specialanerkendelse, hvis du vil arbejde som speciallæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig speciallæge, hvis du har en specialanerkendelse. 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid for opstart af din ansøgning er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og gebyr.

Din sag kan dog tidligst færdigbehandles den sidste måned af din uddannelse, når vi har modtaget den sidste attestation for tid.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 18 (2024).

Send dokumentation

Send din dokumentation elektronisk via Uddannelseslæge.dk eller som papirdokumentation via post eller mail. 
Sådan sender du papirdokumentation

Ansøg om anerkendelse som speciallæge

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger