Søg om anerkendelse som speciallæge

Hvis du har gennemført en speciallægeuddannelse, kan du søge om anerkendelse af den. Når vi har anerkendt din speciallægeuddannelse, vil dit speciale fremgå af autorisationsregisteret. Du kan tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse. Vi udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation.

Sådan får du anerkendt dit speciale

Du kan tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse. Vi udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation.

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først:

  • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge
  • dokumentere, at du opfylder kravene. Du skal sende dokumentation via Uddannelseslæge.dk eller dokumentationen på papir hvis du ikke er på Uddannelseslæge.dk. Læs om papirdokumentation
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet. På ansøgningsskemaet fremgår, at du skal printe og indsende dokumentation pr. post. Det behøver du ikke, hvis du benytter Uddannelseslæge.dk. Vi har desværre pt. ikke mulighed for at rette op på selve ansøgningsskemaet.
  • betale et gebyr.

Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst sende os din ansøgning om speciallægeanerkendelse 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse, hvis:

  • samtlige kompetencer i logbogen er godkendt
  • og du har fået godkendt alle relevante kurser. 

Vær opmærksom på, at den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb tidligst kan indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb.

Hvornår dateres speciallægeanerkendelse?

Vi udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation for, at du: 

  • opfylder alle uddannelseskrav
  • opfylder alle de tidsmæssige krav
  • har ansøgt elektronisk
  • har betalt gebyret.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, kan vi ikke udstede din speciallægeanerkendelse.

Gebyr

Det koster 4.165 kr. i gebyr at få specialeanerkendelse.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en specialeanerkendelse, hvis du vil arbejde som speciallæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig speciallæge, hvis du har en specialeanerkendelse. 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 01 (2024).

Send dokumentation

Send din dokumentation elektronisk via Uddannelseslæge.dk eller som papirdokumentation via post eller mail.

Ansøg om anerkendelse som speciallæge

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Rettigheder og pligter ved autorisation

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger