Søg selvstændigt virke som læge

Du kan søge tilladelse til selvstændigt virke, hvis du er uddannet læge og har gennemført en klinisk basisuddannelse (KBU). Din KBU skal leve op til en række dokumentationskrav, og du kan tidligst søge i den sidste måned af din KBU. Tilladelsen bortfalder, når du fylder 75 år.

Sådan får du tilladelse til selvstændigt virke

For at du kan søge om tilladelse til selvstændigt virke som læge, skal du først:

  • have en dansk autorisation som læge
  • have gennemført en klinisk basisuddannelse
  • dokumentere via Uddannelseslæge.dk. Hvis du ikke er på Uddannelseslæge.dk, skal du sende os dokumentation på papir. Læs om papirdokumentation
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet nedenfor. På ansøgningsskemaet fremgår, at du skal printe og indsende dokumentation pr. post. Det behøver du ikke. Vi har desværre pt. ikke mulighed for at rette op på selve ansøgningsskemaet.
  • betale et gebyr.

Du kan tidligst søge tilladelse til selvstændigt virke i den sidste måned af din kliniske basisuddannelse.

Hvornår udstedes tilladelsen?

Vi udsteder og daterer først din tilladelse, når:

  • du har opfyldt alle dokumentationskrav
  • har ansøgt elektronisk
  • har betalt gebyret.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, kan vi ikke udstede din tilladelse. 

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 2 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 43 (2023).

Søg tilladelse til selvstændigt virke

Søg selvstændigt virke med KBU fra udlandet