Tandplejer uddannet uden for Norden, EU og EØS

Du skal igennem en ansøgningsproces i tre trin, hvis du vil søge dansk autorisation som tandplejer, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Først skal din uddannelse godkendes, derefter skal du bestå en sprogprøve, og endelig skal du igennem en evalueringsansættelse.

Ny politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere autorisationsproces, har medført ændringer i autorisationsgebyrer for alle ansøgere.

Derudover er der sket ændringer i autorisationsprocessen for ansøgere fra lande uden for EU/EØS - og flere ændringer er på vej.

Læs om ændringerne

Sådan søger du dansk autorisation som tandplejer

Hvis du er: 

  • statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og uddannet i et land uden for de nævnte lande

skal du igennem 3 trin for at opnå dansk autorisation:

  1. Du skal have godkendt din uddannelse
  2. Du skal bestå en sprogprøve
  3. Du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres, og vi guider dig gennem hele processen. som kan vare flere år.

Måske kan du søge efter EU-reglerne

Hvis du opfylder nedenstående betingelser, kan ud i stedet søge dansk autorisation efter EU-reglerne:

  • Du er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har gennemført din uddannelse som tandplejer uden for et af de nævnte lande og
  • Du har fået anerkendt din uddannelse som tandplejer i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har 3 års erhvervserfaring som tandplejer i det land, som har anerkendt din uddannelse.

Søg efter EU-reglerne 
 

Ansøgningsgebyr

Det koster kr. 1.295,-. i gebyr at søge om autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsblanketten.

Du skal have dansk autorisation, hvis du vil arbejde som bioanalytiker i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig bioanalytiker, hvis du har en autorisation.

Sagsbehandlingstid

Du kan se sagsbehandlingstiden under hver enkelt trin i autorisationsprocessen. 

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde.  

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har uploadet. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital og vises i autorisationsregistret.

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger