Sygeplejerske uddannet uden for Norden, EU og EØS

Du skal igennem en ansøgningsproces i to trin, hvis du vil søge dansk autorisation som sygeplejerske, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Først skal din uddannelse godkendes, og derefter skal du igennem en evalueringsansættelse.

OBS: Ikke længere krav om sprogprøve

Du skal ikke længere bestå en danskprøve for at opnå dansk autorisation som sygeplejerske. Men du skal fortsat kunne kommunikere på dansk for at kunne opnå en ansættelse.

Det er fremover op til din kommende arbejdsgiver at sikre, at du som ansat sygeplejerske har danskkundskaber på et tilstrækkeligt niveau afhængigt af de konkrete funktioner, du skal varetage i jobbet. Det gælder også i din evalueringsansættelse.

Danskkundskaber er derfor fortsat nødvendige for at kunne opnå autorisation og arbejde som sygeplejerske. Vi opfordrer derfor alle, der har ansøgt eller ønsker at ansøge om autorisation, til at påbegynde undervisning i dansk.

Hvilken betydning har det for dig?

Ændringen vil have betydning for både dig, der endnu ikke har ansøgt om autorisation, og for dig, der allerede har indsendt din ansøgning til os, men hvor din ansøgning endnu ikke er færdigbehandlet.

  • For dig, der allerede har ansøgt og har fået vurderet din uddannelse egnet til afprøvning: Du kan nu fortsætte til og gennemføre en 6 måneders evalueringsansættelse. Du vil modtage et særskilt brev fra os om, hvordan du skal forholde dig.
  • For dig, der allerede har ansøgt, men endnu ikke har fået vurderet din uddannelse egnet til afprøvning: Hvis din uddannelse bliver vurderet egnet til afprøvning, vil du kunne fortsætte til og gennemføre en 6 måneders evalueringsansættelse.

Du skal du skal selv søge og finde en evalueringsansættelse og søge om en evalueringsautorisation hos os.  

Hvad er baggrund for ændringen?

Sprogkravet for sygeplejersker fra tredjelande ensrettes med sprogkravene for sundhedspersoner inden for EU/EØS. Ændringen følger af en aftale af 23. februar 2023 om akutplan for sygehusvæsenet, som regeringen, Danske Regioner og KL har indgået. Reglerne trådte i kraft den 19. juni 202

Sådan søger du dansk autorisation som sygeplejerske

Hvis du er statsborger

  • i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og uddannet i et land uden for de nævnte lande

skal du igennem 2 trin for at opnå dansk autorisation:

  1. Du skal have godkendt din uddannelse
  2. Du skal gennemføre en evalueringsansættelse.

Hvert trin skal dokumenteres, og vi guider dig gennem hele processen. som kan vare flere år.

Måske kan du søge efter EU-reglerne

Hvis du opfylder nedenstående betingelser, kan du i stedet søge dansk autorisation efter EU-reglerne:

  • Du er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har gennemført din uddannelse som sygeplejerske uden for et af de nævnte lande og
  • Du har fået anerkendt din uddannelse som sygeplejerske i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • Du har 3 års erhvervserfaring som sygeplejerske i det land, som har anerkendt din uddannelse.

Søg efter EU-reglerne

Tidslinje for autorisationsprocessen

Gebyr for udstedelse

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen.

Sagsbehandlingstid

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt trin i autorisationsprocessen. Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Titlen beskyttet

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig sygeplejerske, hvis du har en autorisation.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i Autorisationsregistret.

De 2 trin for at opnå autorisation

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Rettigheder og pligter ved autorisation

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger